Buitenschoolse opvang

De voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO) vormen samen de Buitenschoolse opvang (BSO).
Wij bieden van 7:00-19:00 opvang aan kids van 4-13 jaar (einde basisschool).

Contractkeuze
Onder de button Tarieven vindt u diverse BSOcontracten. U kunt zelf kiezen welk contract het beste bij u past. Zo bieden wij naast het contract opvang "exclusief vakantie- en studiedagen" (van de school van uw kind) ook een drietal contracten "inclusief vakantie- en studiedagen" (van de school van uw kind aan). Het ene contract is inclusief 12 weken schoolvakantie, en het andere is inclusief 9 of 6 weken schoolvakantie (dit zijn alle vakanties m.u.v. de zomervakantie). Opvang op vakantie- en studiedagen wil zeggen dat wij uw kind opvangen op de standaard door u afgenomen contractdagen. Bijv.: Uw kind komt iedere maandag en dinsdag naar de opvang. De school heeft volgende maand een studiedag op maandag. De maand erop een studiedag op de dinsdag. Op deze dagen vangen wij uw kind dan de gehele dag op. Valt de studiedag echter op een andere dag dan de maandag of dinsdag dan wordt uw kind niet door ons opgevangen. Natuurlijk kunt u altijd een losse dag afnemen. Mail ons voor een offerte: info@flexikids.nl

BSO Walmolenstraat
De Buitenschoolse opvang (BSO) in onze locatie aan de Walmolenstraat 17-19 in de Molenbuurt vormt twee groepen van samen maximaal 30 kids (15 kids onderbouw, 15 kids bovenbouw). De BSO bestaat uit twee lokalen van ieder ca. 55m2. De kinderen van deze BSO halen wij op van scholen uit bijna heel Almere-Buiten. Jongere broertjes/zusjes kunnen bij ons terecht op het KDV in hetzelfde pand.
De BSO bedenkt om de twee a drie weken een leuk thema welke is onderverdeeld in onder- en bovenbouw. De bijbehorende activiteiten worden dan ook op leeftijdsniveau aangeboden. Bij ieder thema horen ook knutselactiviteiten. Flexikids vindt dat een BSO een goede vervanging moet bieden voor de  vrije tijd na school wanneer uw kind geen opvang zou hebben. Wij bieden uw kind per thema dan ook diverse activiteiten aan maar wanneer uw kind bijv. niet van knutselen houdt zullen wij hem/haar ook niet verplichten hier toch aan mee te doen. Wij bieden het echter wél aan. 
In de groep gaan wij o.a. knutselen, knexen, spelletjes spelen, ravotten, spelen in/met de poppenhoek/poppenhuis, etc. Het lokaal is gezellig, kleurrijk en speels ingericht. 

Op woensdagmiddag gaan wij samenvoegen met onze andere BSOlocatie in basisschool de Albatros in de Faunabuurt. Op deze middag gaan wij (behalve als het erg mooi weer is) sporten en spelletjes doen in de gymzaal.
Bij mooi weer gaan wij natuurlijk ook naar buiten. In de omgeving hebben wij meerdere speelgelegenheden zoals een speelveld/voetbalveld waar de kinderen naar keuze kunnen voetballen, badmintonnen, overgooien met de frisbee, klimmen en glijden. Ook organiseren wij soms spontaan een dagje uit.

In de zomervakantie voegen de beide BSO's samen en verblijven dan op OBS de Albatros. Tijdens deze vakantie gaan de meeste kinderen een aantal weken met hun ouders weg en de kindaantallen wisselen dan ook enorm. Soms hebben wij op beide locaties maar weinig kinderen omdat het grootste gedeelte op vakantie is. Door het samenvoegen van twee kleine groepen wordt er weer een grote groep gevormd wat veel gezelliger is voor de kinderen. Wij mogen van de school ook gebruik maken van de speelpleinen, gymzaal en het buitenspeelmateriaal.
Met name tijdens de vakanties worden er diverse uitjes georganiseerd waar beide groepen soms gezamenlijk heen gaan. Zo gaan wij o.a. naar de dierentuin, het Zuiderzeemuseum, Schateiland, het Archeon, Oud Valkeveen, Linnaeushof, De Kemphaan etc. etc.  Tijdens de overige vakanties blijven beide BSO's op de eigen locatie. Alle uitjes worden over het algemeen betaald door Flexikids. Bij uitzonderlijk dure maar wel superleuke uitjes kunnen wij een enkele keer een bijdrage vragen. 

Observatie en oudergesprekken
Flexikids hanteert een kindvolgsysteem 0-12 jaar. Dat betekent dat wij, wanneer uw kind als baby bij ons geplaatst wordt en later doorstroomt naar de BSO tot de dag waarop het Flexikids verlaat, de ontwikkeling van uw kind volgen en in kaart brengen. Ook de ontwikkeling van kinderen die pas later bij Flexikids geplaatst worden in de peutergroep of op de BSO (óók BSO Flexikids Albatros) wordt gevolgd middels een observatiesysteem. Mocht zich ergens een probleem voordoen dan kunnen wij hier zo goed mogelijk op in springen en u uitnodigen voor een gesprek en - indien nodig - doorverwijzen naar deskundige hulp. Na iedere observatieperiode wordt u uitgenodigd voor een zgn. 10 minuten oudergesprek. Flexikids vindt het erg belangrijk om ouders naast een normale overdracht eens in een rustige setting te spreken en informatie uit te wisselen. 

Specifieke informatie BSO Flexikids Albatros
In onze locatie in basisschool de Albatros vangen wij alléén kinderen op die les volgen op deze school. Wij hebben een lokaal ter beschikking (één groep) en mogen gebruik maken van o.a. de gymzaal en de aula. Ook spelen wij op de pleinen waar wij gebruik mogen maken van het speelmateriaal. De BSOleidsters bedenken om de twee á drie weken een thema dat, indien mogelijk, aansluit bij het thema van school. De BSO probeert nauw samen te werken met de leerkrachten van school. Sinds 30 oktober 2017 verzorgt Flexikids óok het overblijven (de TussenSchoolseOpvang=TSO) voor de school.

                                                                        

Ruilen van dagen

Het is mogelijk een vaste dag een keer te ruilen voor een andere dag in de week. Voorwaarde is wel dat het aantal kinderen in de groep op die dag niet te groot wordt. Hoe eerder wij dus weten of kinderen op een dag wel of niet komen (vanwege ziekte bijvoorbeeld), hoe gemakkelijker wij ruiling van dagen kunnen toestaan. Ouders regelen het ruilen van dagen met de leidsters van de groep.

Het inhalen van ziekte dagen van uw kind is helaas niet mogelijk. 

Indien u meer informatie wenst of eens langs wilt komen voor een rondleiding, dan kunt u contact met ons opnemen.


Tot ziens bij Flexikids!