Wie is Flexikids

Kinderdagverblijf Flexikids is een kleinschalige organisatie welke in augustus 2003 is opgericht. Ons pand beschikt, na een flinke verbouwing, over 5 groepsruimten en heeft een capaciteit van 62 kindplaatsen. Qua groepsindeling hebben wij gekozen voor horizontale leeftijdsgroepen. Dit houdt in dat de kinderen als volgt worden ingedeeld:
 

 

 


Flexikids heeft 2 eigenaren te weten Sonya van der Horst en Sandra Biermann-van der Horst. Zoals u aan de achternaam kunt zien zijn wij zussen. Sonya heeft een administratieve opleiding genoten en verzorgt bij Flexikids dan ook de gehele administratie. Sandra heeft de Pabo en HBO Management Kinderopvang gevolgd en volgt momenteel de opleiding tot pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach. Zij verzorgt alle zaken welke betrekking hebben op ons personeel (praktijkuitvoering) en het pedagogisch beleid van Flexikids. Zo hebben wij ieder een prima taakverdeling binnen ons bedrijf en vullen elkaar in deze perfect aan.

Inmiddels is ons bedrijf uitgegroeid tot een succesvolle onderneming. De directie en haar medewerksters vormen samen al jaren een hecht team. Omdat wij een geregistreerd dagverblijf zijn bestaat ons team enkel uit ervaren, vakkundig opgeleide mensen (SPW3, SPW4 of gelijkwaardig). Flexikids is een erkend leerbedrijf. Stagiaires kunnen door ons worden opgeleid maar worden nooit ingezet als leidster en altijd boventallig op een groep geplaatst.

Flexikids staat voor professionele en kwalitatieve kinderopvang en heeft een open blik naar de toekomst en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop en wordt voortdurend door een kritische blik onder de loep genomen, o.a. door middel van een tevredenheidonderzoek voor ouders, en een tevredenheidsonderzoek voor medewerkers. Flexikids is een organisatie die relevante ontwikkelingen binnen de kinderopvang volgt en op een verantwoorde wijze vorm geeft.

Flexikids biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar (tot aan basisschool) en kinderen van 4-13 jaar, de buitenschoolse opvang.

Flexikids voldoet geheel aan de eisen conform de Wet Kinderopvang. Tevens weken wij met hoge normen op het gebied van pedagogiek, veiligheid en hygiëne. Dit gegeven wordt met regelmaat gecontroleerd door o.a. de GGD-inspectie en de brandweer. Ons streven is de kinderen een veilige en liefdevolle omgeving aan te bieden opdat voor hen een optimale ontwikkeling mogelijk wordt.


Flexikids heeft haar doelstellingen als volgt geformuleerd:

 Inrichting

Onze inrichting is, zover dat mogelijk is, gebaseerd op huiselijkheid om uw kind enig thuisgevoel te geven. De kleuren van de muren en meubels zijn zorgvuldig uitgezocht. Het speelgoed is uitdagend en bestemd voor de ontwikkeling van verscheidene ontwikkelingsvormen.

De meubels zijn ergonomisch, aangepast aan de leidsters en de (veiligheid van) de kinderen. De begane grond is voorzien van plavuizen met vloerverwarming, de verdieping van marmoleum. Ons pand is geheel voorzien van een ventilatiesysteem dat zorgt draagt voor de luchtzuivering.


Modern beleid

Wij proberen ten allen tijde aan de wensen (mits uiteraard redelijk én haalbaar) van de ouders, kinderen en ons personeel te voldoen. Heeft u een suggestie of een klacht, laat het ons dan weten; wij willen het iedereen zo goed mogelijk naar de zin maken.


Avondeten

Indien u dit wilt, kunt u uw kind bij ons mee laten eten. Dit dient u reeds bij inschrijving aan te geven. Mocht het incidenteel voorkomen dat u uw kind wilt laten mee eten, geef dit dat uiterlijk tot 16:00 uur door aan de leidsters. Of uw kind wel of niet kan mee eten is wel afhankelijk van het aantal kinderen op die dag. Onze peuter en BSOmaaltijden worden verzorgd door Apetito. Dit bedrijf is gespecialiseerd in smakelijke, volledig verantwoorde en aan strenge kwaliteitsregels onderhevige maaltijden. De kleintjes krijgen een Olvaritpotje. Indien uw kind bepaalde voeding niet mag (bijv. uit geloofsovertuiging, dieet etc.) kunt u dit bij inschrijving aangeven. Alle maaltijden zijn inbegrepen in de prijs, behalve de Apetitomaaltijd en wanneer uw kind speciale voeding gebruikt (bijv. hypoallergene voeding / “hallal”producten etc.) dient u dit zelf mee te brengen.


Ruime openingstijden

Wij zijn geopend van 07:00 tot 19:00 en staat u bijvoorbeeld eens in de file, geen probleem, bel even en we komen er samen wel uit. Uiteraard is het niet de bedoeling dat u uw kind(eren) regelmatig of zonder geldige reden na de contracttijd (19:00) uur ophaalt. Na de derde keer zijn wij genoodzaakt 30,00 Euro in rekening te brengen. Tevens zien wij graag dat u uiterlijk 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig bent. Op deze manier kunnen wij een correcte overdracht doen van uw kind. Bent u te laat dan doen wij geen overdracht meer maar kunt u de daglijst bekijken. (Hierop staat alle informatie betreffende voeding en slaaptijden).

Breng- en haaltijden

KDV

ochtenddeel                           middagdeel                                
07:00 13:00 13:00 19:00
Brengtijd:
07:00 - 09:00
Haaltijd:
12:45 - 13:15
Brengtijd:
12:45 - 13:15
Haaltijd:
16:30 - 19:00


BSO

VSO: (schooldagen)       NSO:      
07:00 - 08:00 (Albatros tot 08:15)

(08:00-08:30 brengen wij uw kind naar school)
16:30 - 19:00

 


Vakantiedagen/studiedagen school: op deze dagen is de breng- en haaltijd tussen 07:00-09:30 en 16:30-19 uur.


Op tijden dat de kinderen een warme maaltijd krijgen kan er niet worden gehaald. Etenstijden warme maaltijd:


Openingstijden tijdens feestdagen

Flexikids is gesloten op alle erkende officiële feestdagen, zoals:


Op Sinterklaasavond, kerstavond en Oudejaarsdag sluiten wij eerder. Het exacte tijdstip wordt altijd ruim van tevoren bekend gemaakt.                                                                       


Oudercommissie

Onze oudercommissie is opgericht om de kwaliteit en de dienstverlening van het kinderdagverblijf te waarborgen. U kunt er als ouder uw vragen of opmerkingen kwijt met betrekking tot ons kinderdagverblijf (KDV/BSO).

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders. Wij streven er naar een commissie te kunnen samenstellen waarin uit alle groepen ten minste één ouder vertegenwoordigd is. De oudercommissie werkt naast het Algemeen Reglement Oudercommissie tevens volgens het Reglement Oudercommissie Flexikids.

De oudercommissie stelt zich ten doel:

Uit de doelstellingen en bevoegdheden vloeien de volgende taken voort:


Bevoegdheden:

Het kinderdagverblijf stelt de oudercommissie in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen (over voorgenomen besluiten) met betrekking op:

De oudercommissie heeft tevens de bevoegdheid de houder ongevraagd te adviseren over de hierboven genoemde onderwerpen.


Inschrijving en plaatsing

Ouders van het kind nemen contact op met Flexikids, en kunnen een afspraak maken voor een rondleiding. Mocht de ouder het kind willen inschrijven dan kan dit via onze website.

Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij u het contract toe. Hierop treft u de gegevens aan die u nodig heeft voor het aanvragen van de toeslag bij de belastingsdienst.

DebiCare is de instantie die voor ons de contracten en facturering verzorgt. Van hen zult u dan ook de facturen ontvangen. U betaald de opvang altijd vooraf, dus een maand van tevoren. Bij DebiCare kunt u ook terecht voor hulp bij het invullen van formulieren die betrekking hebben op de Kinderopvangtoeslag. U kunt uiteraard ook bij hen terecht voor vragen betreffende betalingen, facturen, jaaropgave etc.

Het kan voorkomen dat er niet direct plaats is voor een kind. De ouders kunnen er dan voor kiezen op een wachtlijst geplaatst te worden. Op het moment dat er plaats is nemen wij contact met hen op. Op de wachtlijst staan is echter geen garantie voor een plaats. Broertjes en/of zusjes krijgen voorrang.
Wij vragen geen inschrijfgeld. 


Soorten opvang en contracten

Bij ons kunt u kiezen tussen een contract op basis van vaste opvang of flexibele opvang. De kosten van de flexibele opvang (beperkt aantal plaatsen per groep beschikbaar) liggen iets hoger, omdat wij in principe elke dag van de week een plaats gereserveerd houden voor uw kind.

Hieronder staan enkele regels beschreven van beide contracten:

* Vaste opvang
Normaal gesproken brengt u uw kind op vaste dagen. (minimaal 1 dag per week). Maar het kan zijn dat u eens een keer beroep wilt doen op andere dan de afgesproken dagen. U wilt bijvoorbeeld dagen ruilen (alleen mogelijk binnen dezelfde week) of heeft extra dagen nodig.

Het is mogelijk een vaste dag een keer te ruilen voor een andere dag in de week. Voorwaarden zijn wel dat u uw wens om te ruilen minimaal 5 werkdagen van tevoren doorgeeft (dit in verband met het inplannen van voldoende leidsters) en het aantal kinderen in de groep op die dag niet te groot wordt. Indien u een contract voor vaste opvang heeft is de mogelijkheid een dag te ruilen niet gegarandeerd, maar vragen staat vrij en wij zullen ons best doen aan uw wensen te voldoen. Ouders regelen het ruilen of aanvragen van dagen met de hoofdleidster of kantoor. Ziektedagen worden niet geruild of ingehaald. Uw kind stond immers voor deze dag ingeroosterd en op basis van deze gegevens plannen wij het aantal leidsters in. Ook vakantiedagen en feestdagen kunnen niet worden geruild of ingehaald.


* Flexibele opvang
Indien een ouder weet dat zijn/haar kind nooit op vaste dagen zal komen is er flexibele opvang mogelijk. De flexibele dagen (minimaal 3 dagen per week) moeten ten minste twee weken van te voren worden doorgegeven (dit in verband met het inplannen van voldoende leidsters) anders is de plaatsing die week niet gegarandeerd. Indien u dit niet minimaal twee weken van tevoren aan ons door kunt geven, kunt u altijd contact met ons opnemen voor een eventuele oplossing. Ouders regelen het aanvragen van extra dagen met de assisitent leidinggevende of met kantoor.

Het plaatsingsrooster dient u aan te leveren op een formulier dat bij ons op kantoor verkrijgbaar is. Dit formulier dient u te ondertekenen, om eventuele communicatieverschillen te voorkomen.


 

“Flexibel maar niet grenzenloos…
Eerst kindgericht dan vraaggericht”


 

Algemeen:

Met betrekking tot het kinderdagverblijf hanteren wij voor vaste opvang een minimale plaatsing van 1 dag per week. (Voor flexibele opvang hanteren wij een minimale plaatsing van 3 dagen per week.) Op uw maandelijkse factuur zal daarom altijd een basisbedrag worden vermeld dat berekend is op 3 dagen per week.

Eventuele meerdere afgenomen dagen zullen later verwerkt worden.

Voor Buitenschoolse Opvang geldt een minimale plaatsing van 1 dag per week.


Kindplaats annuleren / opzegtermijn 

Flexikids hanteert de volgende voorwaarden:

*minimale plaatsingsduur: 3 maanden
*opzegtermijn: KDV/BSO: 1 maand, ingaande op de dag van opzegging. PSZ (PSO): 1 maand, ingaande op de dag van opzegging.
*annuleringskosten: in de periode vanaf ondertekening van het contract tot 2 maanden voor ingangsdatum van plaatsing:    €150.00.
*annuleringskosten: in de periode vanaf 2 maanden voor ingangsdatum van plaatsing tot aan werkelijke ingangsdatum van plaatsing: tarief gelijk aan de overeengekomen opvangkosten van 2 maanden

Indien u uw contract wilt wijzigen, geldt een wijzigingstermijn van 1 maand.


Uitgangspunten

Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen zich echt thuis voelen in ons kinderdagverblijf en proberen daarom zoveel mogelijk aan te sluiten op de thuissituatie door het scheppen van een huiselijke sfeer. Ook hebben wij een hoog knuffelgehalte.

Bij Flexikids is het met name belangrijk dat de kinderen lekker kunnen spelen en zichzelf zijn. Kinderen kunnen en zullen zich beter ontwikkelen vanaf het moment dat zij zich veilig en vertrouwd voelen. Dan pas “durven” zij aan hun nieuwsgierigheid gehoor te geven en zijn zij niet bang om te “falen”. De leidsters zullen de kinderen stimuleren en aanmoedigen om zich, in hun eigen tempo, goed te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen worden gevolgd en bijgehouden door middel van een observatiemethode. Na de observatieperiode vinden er eens in het jaar een oudergesprek (zgn. 10 minutengesprek) plaats. Zijn er eventuele bijzonderheden naar voren gekomen uit de observatie dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en zo nodig van advies voorzien. Wij kunnen u bijv. het advies geven met uw kind naar het consultatiebureau te gaan om één en ander nader te laten onderzoeken (voor gehoortest o.i.d.).


Pedagogisch beleidsplan

Bij Flexikids moet het kind zich goed kunnen ontplooien. Daarom is er een pedagogisch beleidsplan gemaakt. Dit pedagogisch beleidsplan omschrijft onder andere:


 

  1. emotionele veiligheid.
  2. persoonlijke competentie.
  3. sociale competentie.
  4. normen en waarden.


De ontwikkelingsdoelen worden gestimuleerd door deskundige leidsters in combinatie met het aanwezige speel- en leermateriaal. 

Het pedagogisch beleidsplan kunt u uiteraard inzien. Vraag ernaar bij de leidsters of op kantoor of kijk op onze website. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd en (bij evt. wijzigingen) ter goedkeuring aangeboden aan de oudercommissie. Na goedkeuring wordt het plan met de leidsters besproken in een teamoverleg. Tevens wordt het plan jaarlijks beoordeeld door de GGD-inspectie. Het inspectierapport kunt u eveneens inzien.


Wenperiode

De wenperiode is voor zowel het kind als de ouders en de leidsters erg belangrijk. Na een periode van gemiddeld 2 tot 4 weken voelen de meeste kinderen zich thuis in de nieuwe situatie. Flexikids hanteert een flexibel wenpatroon. Ieder kind is immers anders. Gemiddeld hanteren wij twee wenochtenden voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract (ongeveer 1 á 2 weken hiervoor). Minimaal twee weken voordat het contract ingaat wordt u gebeld door één van de leidsters van uw groep voor het maken van een kennismakingsgesprek. Zodra de afspraak is gemaakt ontvangt u een afspraakbevestiging van ons, samen met enkele formulieren en een huisreglement. De formulieren dient u ingevuld mee naar het gesprek te nemen. De leidster zal deze dan nog kort met u doornemen. Eventuele vragen kunt u tijdens dit gesprek stellen. Ook neemt u nog even een kijkje op de groep. De eerste wenochtend is van 9:00-11:00 uur. De tweede ochtend kunt u uw kind het hele dagdeel brengen ( in principe van 7:00/08:00-13:00 uur). Mocht het zo zijn dat de twee wendagen niet voldoende zijn dan wordt in overleg met de leidinggevende naar een oplossing gezocht. Voor de BSO geldt dat uw kind een middag kan komen wennen, indien nodig twee middagen.

Gedurende deze wenperiode dienen de ouders telefonisch bereikbaar te zijn. Ook willen we graag dat u in de buurt bent. Het kan zijn dat wij u vragen uw kind eerder op te halen wanneer het wennen problemen veroorzaakt.


Groepen

Baby/dreumesgroepDe inrichting en het spelmateriaal is vooral gericht op de zintuiglijke ontwikkeling. De leidsters zullen o.a. praten, boekjes lezen en liedjes zingen met het kind voor o.a. de taalontwikkeling en het gevoel van “gezellig samenzijn”.

Lichamelijk contact is minstens zo belangrijk voor een klein kind. De leidsters zullen de baby/dreumes knuffelen en wiegen om een veilig en vertrouwd gevoel te ontwikkelen. Uiteraard vermeldt u reeds bij inschrijving bijzonderheden en het dagritme van uw kind, zodat wij hierop in kunnen spelen.

Denkt u eventueel aan zijn/haar eigen knuffel/speen voor het slapen gaan?


Voor deze groep geldt; geeft u een setje schone kleding (o.a. rompertje, broekje, shirtje) en evt. een pyjama en pantoffeltjes mee, Daarnaast nog eventueel medicijnen (hiervoor dient u een medische verklaring voor in te vullen) en speciale voedingsmiddelen (dieetvoeding i.v.m. allergie, borstvoeding). Controleert u de setjes regelmatig want voor dat je het weet past het al niet meer. Ook is het handig om de kleding e.d. te merken. Voor de rest (luiers, tandenborstel, eten en drinken, flessen,etc.) wordt gezorgd en is bij de prijs inbegrepen. Indien u wilt kunt u een eigen flesje meebrengen dat op Flexikids blijft staan.

Omstreeks tussen 16:30 en 17:00 uur geven wij uw kind indien u dit wenst een avondmaaltijd (Olvarit). In dit half uurtje kunt u uw kind niet ophalen, ook niet wanneer uw kind niet mee-eet. Dit om de rust tijdens de maaltijd te waarborgen.

                                                                     

 
Peutergroep

Deze groep is uiteraard afgestemd op de ontwikkelingsfase die past bij de peuterleeftijd; het wil o.a. ontdekken, uitproberen, zelfbesef, en wilskracht ontwikkelen.

Naast het vrije spel worden er gerichte activiteiten ondernomen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau, interesse en mogelijkheden van de kinderen.

Het VVE programma Uk & Puk, gesprekjes voeren, voorlezen, knutselen, (buiten)spelen en liedjes zingen behoren tot de dagelijkse bezigheden. Dit gebeurt meestal n.a.v. thema’s van Uk & Puk, seizoenen en feesten.

De kinderen die behoefte hebben aan een middagslaapje kunnen uiteraard eventjes lekker naar bed. Denkt u eventueel aan zijn/haar eigen knuffel/speen?

Indien uw kind erg vies is geworden door bijvoorbeeld het buitenspelen of knoeien wordt het door de leidsters omgekleed.

Voor deze groep geldt ook: geeft u een setje schone gemerkte kleding (o,.a. een broekje, shirtje, pyama, sokken etc.) mee en vul deze regelmatig aan, evenals eventuele medicijnen (hier dient u een medische verklaring voor in te vullen) en speciale voedingsmiddelen (dieetvoeding i.v.m. allergie, vegetarische- of halal-voeding etc.) Ook willen wij graag dat uw kind bij ons op stevige pantoffels/ binnenschoenen loopt die aan het einde van de dag bij Flexikids kunnen blijven staan. Kinderen zijn verplicht deze aan te trekken voor binnenkomst. Dit voorkomt uitglijden. Voor de rest (luiers, eten en drinken etc.) wordt gezorgd.

Voorbeeld van een dagindeling peutergroep:

Buitenschoolse opvang

Voor deze groep hoeft u niet veel mee te nemen, enkel pantoffels of binnenschoenen (verplicht!) die bij Flexikids kunnen blijven staan. Eventueel een setje reservekleding.


* Voorschoolse opvang

U kunt uw kind vanaf 7:00 brengen en hij/zij kan dan bij ons een gratis ontbijt nuttigen. Flexikids verzorgt het ontbijt voor uw kind, mits het op tijd wordt gebracht (BSO Flexikids vóór 07:30 en BSO Albatros vóór 07:45 uur). Dit kost u niets extra's. Vanaf 08:00/08:10 uur brengen wij uw kind naar school.


* Naschoolse opvang

Wij halen uw kind van school en gaan dan eerst gezamenlijk iets eten en drinken.
Indien uw kind huiswerk meekrijgt van school zullen wij hem/haar de gelegenheid geven dit te maken. Uw kind krijgt na het eten en drinken de gelegenheid een keus te maken wat het die middag wil gaan doen. Flexikids verplicht uw kind tot niets, het heeft immers al een hele dag op school gezeten. Uiteraard worden dagelijks wel verschillende activiteiten aangeboden. Wil het bijv. niet knutselen dan kiest het kind gewoon iets anders uit. Ook gaan wij regelmatig naar een nabij gelegen grasveld waar zij kunnen voetballen, badmintonnen, touwtje springen etc. Bij mooi weer gaan we ook wel eens lekker picknicken, hutten bouwen in Jeugdland in Almere-Buiten of naar de kinderboerderij. Voor kinderen die ook in de schoolvakanties opvang nodig hebben zal er per vakantie een vakantieprogramma worden opgesteld en extra activiteiten en/of uitjes (bijv. Raceplanet, Archeon, dierentuin,Oud Valkeveen, een kaarsenmakerij, de Vlindertuin etc. etc.) worden georganiseerd.

Wij verzorgen ook de opvang voor kinderen van basisschool “De Albatros” in de Faunabuurt. Beide BSOgroepen hebben regelmatig contact met elkaar. Zo gymen ze vaak op de woensdagmiddag met elkaar en worden er tijdens vakanties gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Ook hebben wij een opvangovereenkomst gesloten met O.B.S. De Kring. Deze overeenkomst houdt in dat wij indien mogelijk plekken gereserveerd houden voor kinderen van deze school. Deze kinderen worden opgevangen in de BSOgroep binnen ons dagverblijf.

Voor wat betreft het contract van de buitenschoolse opvang heeft u meerdere opties. Zie onze mogelijkheden onder de link "Tarieven".

                                                                                           

Inclusief

Denkt u wel aan het tijdig doorgeven van de vrije (studie)dagen? U kunt ons het beste bij aanvang van de opvang al een jaaroverzicht van het schooljaar geven. Ten minste twee weken van te voren willen wij de opvangdag(en) nogmaals door u bevestigd hebben opdat wij zeker weten dat uw kind komt en ervoor kunnen zorgen dat er voldoende groepsleiding geregeld wordt. Ook wanneer u de vakantiedagen al heeft opgegeven en u besluit bijv. zelf vakantie op te nemen waardoor het kind toch níet naar Flexikids komt dient u dit reeds zo vroeg mogelijk door te geven. Omdat de vrije dagen per school verschillen kan het voorkomen dat alleen úw kinderen komen. Wanneer u niet afbelt zal er een leidster voor niets aanwezig zijn, en dit is uiteraard niet de bedoeling. 

Exclusief

Voor het contract exclusief vakantie en vrije dagenopvang geldt eigenlijk hetzelfde. Wanneer uw school een vrije dag heeft geeft u deze dag dan door zodat wij niet voor niets bij uw school staan te wachten. Graag ontvangen wij daarom van u een jaarrooster met daarin alle vakanties en extra vrije dagen van uw school. 

Voor beide contracten geldt; opvang tot 19:00 uur. Van 18:00 tot 18:30 gaan wij avondeten en wij verzoeken u uw kind in dit half uurtje niet op te halen. Dit zal nl. onnodig onrust brengen in de avondmaaltijd.


Voeding en verzorging

Flexikids verzorgt de complete voeding van uw kind (bij de prijs inbegrepen), met uitzondering van dieetvoeding of bijzondere wensen.
De kinderen krijgen van ons onder andere:

Volgt uw kind een bepaald dieet dan dient u zelf voor de voeding te zorgen.Hiernaast leveren wij de volgende materialen:


Bijzondere dagen

Bij Flexikids wordt aandacht besteed aan (feest)dagen zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen.

Daarnaast worden verjaardagen en afscheidsfeestjes van de kinderen tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt. De jarige wordt uitgebreid in het zonnetje gezet: hij/zij mag op de speciale verjaardagsstoel zitten, krijgt een mooie verjaardagshoed op, er wordt gezongen, en getrakteerd (s.v.p. geen snoepgoed of ander zoetigheid). Uiteraard hoort er ook een cadeautje bij. Snoepgoed wordt meegegeven naar huis. Ouders kunnen dan zelf beslissen of hun kind wel of niet mag snoepen.
De leidsters kunnen adviseren bij het zoeken naar leuke, gezonde traktatie-ideetjes.

Indien uw kind uit geloofsovertuiging bepaalde feesten/feestdagen niet mag bijwonen, geeft u dit dan aan bij de inschrijving.

                                                                           


Contact met ouders

Het is natuurlijk van groot belang dat u op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kind. Leidsters schrijven daarom geregeld (baby’s dagelijks) iets in het dagschriftje van uw kind, opdat u niets hoeft te missen.

Eén a twee keer per jaar vinden er aan de hand van een observatierapport zgn. oudergesprekken plaats, maar vanzelfsprekend is er tijdens het ophalen of brengen de mogelijkheid (kort) met de leidsters te spreken. Zit u iets dwars, of heeft u een vraag of suggestie, zeg het ons dan. Voor vragen of suggesties staan wij altijd open. Bij eventuele klachten die om één of andere reden niet intern opgelost kunnen worden verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. Flexikids organiseert eens per jaar in samenwerking met de oudercommissie een Zomerfeest voor ouders en kinderen.


Ziektebeleid

Bij kinderen

Wij vinden dat een ziek kind thuis hoort te blijven, waar het rust en aandacht krijgt van papa of mama. Mede door de extra zorg voor het zieke kind en soms wegens besmettingsgevaar voor andere kinderen is het niet verantwoord uw zieke kind te laten komen. Helaas kunnen wij uw kind niet ontvangen bij:

Bij leidsters

Wanneer een leidster zich ziek meldt wordt zo spoedig mogelijk voor vervanging gezorgd. Wij streven er naar te beschikken over vaste invalleidsters. Indien dit niet lukt zullen wij proberen het intern op te lossen of het uitzendbureau in schakelen.

Flexikids raadpleegt t.a.t. de gezondheidsmappen van de GGD.


Bedrijfshulpverlening en EHBO

Flexikids heeft voldoende opgeleide Bedrijfshulpverleners en daarnaast beschikt ieder vast teamlid over een EHBO-certificaat. Jaarlijks vind er een herhalingscursus plaats.

Bij eventuele “lichte” ongelukken gaan wij direct met uw kind naar onze eigen huisarts. Bij ernstige ongelukken gaan wij naar de E.H.B.O.-post van het Flevoziekenhuis oflaten bij noodgevallen de ambulance komen.

                                                                                         

Wij bellen u in ieder geval zo snel mogelijk op en vragen u naar de hulppost te komen. Wij vragen u derhalve om één of meerdere telefoonnummers en/of adressen achter te laten, waar wij u altijd kunnen bereiken in geval van nood. Krijgt u een nieuw nummer, vergeet dit dan niet aan ons door te geven.


Beleidsplan veiligheid en gezondheid

In het kader van de nieuwe IKK is de kinderopvang per 1 januari 2019 verplicht tot het hebben van een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Dit plan wordt tijdens elk teamoverleg besproken en zo nodig bijgesteld. Het beleidsplan ligt ter inzage voor ouders, wordt jaarlijks genoemd in de nieuwsbrief voor ouders en als bijlage naar de ouders gemaild. 

Vrijwel alle leidsters beschikken over een EHBO-diploma. Tevens zijn er voldoende mensen opgeleid tot Bedrijfshulpverlener (waarvan één werkt op de BSOgroep in “De Albatros”. In het pand zijn meerdere EHBO-trommels aanwezig en deze worden regelmatig gecontroleerd op inhoud. Tevens zijn gif-, EHBO- en brandwondenwijzers aanwezig. De leidster weet te handelen bij (kinder)ziektes en welke maatregelen er eventueel getroffen moeten worden. 

Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit op het gebied van gezondheid (hygiëne) en veiligheid. Deze wordt ter beoordeling aangeboden aan de GGD-inspectie.


Evacuatie

Jaarlijks voeren wij evacuatieoefeningen uit. In geval van brand of andere calamiteit weten wij hoe te handelen en binnen enkele minuten het pand te verlaten. Oefenen is voor kleine kinderen misschien niet prettig maar wel noodzakelijk. Wij plannen de oefeningen indien mogelijk tijdens redelijke weersomstandigheden.


Klachtenregeling

Wanneer een ouder een klacht heeft over een leidster of een gebeurtenis of incident, dan dient deze ouder de klacht in eerste instantie bij de leidster neer te leggen omdat deze de eerste aangewezene is om tot een oplossing te kunnen komen. Wanneer de betrokken partijen samen niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de leidster en/of ouder zich wenden tot de leidinggevende om het geschil op te lossen. Indien ook hier niet tot overeenstemming kan worden gekomen kunt u terecht bij de directie. Tevens kunt u indien u dit wenst rechtstreeks met uw klacht bij de onafhankelijke "Geschillencommissie Kinderopvang" terecht. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Wij hopen dat door het serieus nemen van de klachten de kwaliteit van Flexikids gewaarborgd blijft.


Tarieven

Wij bieden diverse contractvormen aan. Deze vind u in het menu aan de linkerkant. Heeft u een contractvorm gekozen mail ons dan voor een offerte : info@flexikids.nl


                                                                                                

Vragen? 

Heeft u nog meer vragen of wilt u uw kind inschrijven dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ook een afspraak maken voor een rondleiding in ons kinderdagverblijf.Adressenlijst

Flexikids
Walmolenstraat 17-19
1333 BZ Almere
Tel: 036-5350942
Fax: 036-5384252
Email: info@flexikids.nl
www.flexikids.nl
Bankrekeningnummer: ING 68.29.35.034
Kamer van Koophandel: 32138717


DebiCare
Pesetastraat 48
2991 XT Barendrecht
Tel: 0180-555911
Fax: 0180-555912
Email: info@debicare.nl
www.debicare.nlDe Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070-3105310
www.geschillencommissie.nl


Dé Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang 
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
Tel: 070 3490 317
Fax: 070 3490 289
E-mail: info@kinderopvang.nl
www.kinderopvang.nl

Oudercommissie
Voorzitter Yvonne Schut
Tel: 06-26150064
Email: yvonne@schut.cc

Leden:
Sylvia Scheele
Ronny Pot (vertegenwoordigt BSO Albatros)

Wij zoeken momenteel weer enkele ouders die lid willen worden van onze gezellige en actieve oudercommissie!!!

** Flexikids behoudt zich het recht om zonder voorafgaande aankondiging de omschreven 
informatie op de website te wijzigen of anders ten uitvoer te brengen.