Reserveringsformulier Kinderdagverblijf Flexikids - BSO Albatros
Middels onderstaand formulier kunt u uw kind bij ons aanmelden. Aanmelding biedt geen garantie tot plaatsing. Eerst moet nl. bekeken worden of de door u gewenste opvangplaats nog beschikbaar is. Zodra wij uw aanmelding ontvangen hebben, wordt u een contract toegezonden door ons administratiekantoor DebiCare. Het contract dient u getekend aan hen te retourneren.

Let op; deze aanmelding is reeds bindend! Wij reserveren nl. direct de plaats voor u, ook al is het contract nog niet door u getekend en door DebiCare ontvangen.
Gegevens van uw kind
Achternaam:
Voornamen:
(verwachte) geboortedatum:
Geslacht:
 jongen      meisje 
Gegevens van de ouders
Naam moeder:
Naam vader:
Adres:
Postcode en woonplaats:
 
Telefoonnummer:
Mobiel moeder:
Werk nummer moeder:
Mobiel vader:
Werk nummer vader:
Email:*
Geboortedatum aanvrager
Kinderopvangtoeslag Belastingdienst:
Sofinummer aanvrager
Kinderopvangtoeslag Belastingdienst:
Gegevens van uw huisarts
Naam:
Werkzaam in gezondheidscentrum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
 
Telefoonnummer:
Naam leerkracht:
    Groep:  
Wensen en informatie opvang
Datum waarop u uw kind wilt plaatsen:
Wilt u vaste of flexibele opvang?
 vast      flexibel 
Let op: Na uw keuze voor vaste of flexibele opvang verschijnen hier enkele extra vragen.
Heeft u belangrijke informatie over uw
kind, zoals:
 speciaal dieet 
 medicijnen 
 ziekte 
 ADHD 
 anders 
Waar kent u ons van?
Plaatsings- en annuleringsvoorwaarden:
Ik accepteer de bovenstaande
plaatsings- en annuleringsvoorwaarden:*
 ja     nee 
Ik geef toestemming om mijn gegevens
te verwerken voor totstandkoming van
de plaatsingsovereenkomst:*
 ja     nee 
Naam:*
Datum:*
Een controle vraag om SPAM te voorkomen:  
In welke plaats is Flexikids gevestigd?*