MENU

Buitenschoolse opvang (BSO)

*Momenteel kunt u zich niet meer inschrijven voor onze BSO aan de Walmolenstraat (wel op De Albatros).

 

De voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO) vormen samen de Buitenschoolse opvang (BSO).

Wij bieden in schoolweken én vakanties opvang aan kids van 4-13 jaar (einde basisschool). Flexikids heeft twee BSO locaties waarvan één op de hoofdlocatie aan de Walmolenstraat en één in basisschool de Albatros in de Faunabuurt. Op de BSO aan de hoofdlocatie vangen wij kinderen op van diverse scholen uit de buurt. De BSO op de Albatros is alleen bestemd voor kinderen van deze school. Tijdens de zomervakantie voegen de kinderen van beide BSO locaties samen op onze locatie in basisschool De Albatros.  Van hieruit werken we samen een speciaal vakantieprogramma uit vol met leuke activiteiten en uitstapjes! 

Voorschoolse opvang (VSO)

U kunt uw kind vanaf 7:00 uur brengen en heeft hij/zij nog niet ontbeten? Geen probleem, dat kan ook bij ons. Flexikids verzorgt zonder extra kosten het ontbijt voor uw kind, mits het op tijd wordt gebracht (BSO Flexikids vóór 07:30 uur en BSO Albatros vóór 07:45 uur). Vanaf 08:00 (BSO Flexikids en 08:15 uur (BSO Albatros) brengen wij uw kind naar school en klas.

Naschoolse opvang (NSO)

Wij halen uw kind van school/uit de klas en gaan dan eerst gezamenlijk iets eten en drinken.

Wanneer uw kind huiswerk meekrijgt van school zullen wij hem/haar de gelegenheid geven dit te maken. Uw kind krijgt na het eten en drinken de gelegenheid een keus te maken wat het die middag wil gaan doen. Flexikids verplicht uw kind tot niets, het heeft immers al een hele dag op school gezeten. Uiteraard worden er wel thema's en verschillende activiteiten aangeboden. Wil uw kind bijv. niet knutselen dan kiest het gewoon iets anders uit. Ook gaan wij veel naar buiten om spelletjes te doen, te voetballen, te badmintonnen, touwtje te springen etc. Bij mooi weer gaan we ook wel eens lekker picknicken, een watergevecht houden, etc.

Voor deze groep hoeft u niet veel mee te nemen, enkel een paar binnenschoenen (verplicht!) die bij Flexikids kunnen blijven staan. Eventueel nog medicijnen, dieetvoeding en een setje reservekleding.

BSO

Contractkeuze

Onder "Tarieven" vindt u diverse BSOcontracten. U kunt zelf kiezen welk contract het beste bij u past. Zo bieden wij naast het contract opvang "exclusief vakantie- en studiedagen" ook een drietal contracten "inclusief vakantie- en studiedagen" aan. Het ene contract is inclusief 12 weken schoolvakantie en het andere is inclusief 9 weken schoolvakantie (dit zijn alle vakanties m.u.v. 3 weken gedurende de zomervakantie regio Noord). Een prijsopgave kunt u opvragen door een email te sturen naar info@flexikids.nl

Opvang incl. studiedagen en tijdens schoolvakanties

Opvang incl. vakantie- en studiedagen wil zeggen dat wij uw kind opvangen op de standaard door u afgenomen contractdagen. Bijv.: Uw kind komt iedere maandag en dinsdag naar de opvang. De school heeft volgende maand een vakantiedag op maandag. De maand erop een studiedag op de dinsdag. Op deze dagen vangen wij uw kind dan de gehele dag op. Valt de studie- of vakantiedag echter op een andere dag dan de maandag of dinsdag dan wordt uw kind niet door ons opgevangen. Natuurlijk kunt u altijd een losse dag afnemen. 

Voor kinderen die ook in de schoolvakanties opvang nodig hebben maken onze medewerksters een superleuk vakantieprogramma waarin allerlei extra activiteiten en uitjes (bijv. naar Raceplanet, Archeon, dierentuin, Oud Valkeveen, een kaarsenmakerij, de Vlindertuin etc. etc.) worden georganiseerd. Hiervoor betaalt u niets extra's!! 

De medewerksters en kinderen van beide BSOlocaties hebben dankzij onze kleinschaligheid regelmatig contact met elkaar. Zo worden er tijdens vakanties soms gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Wenperiode

De wenperiode is voor zowel het kind als de ouders en de medewerksters erg belangrijk. Na een periode van gemiddeld(!) 2 tot 4 weken voelen de meeste kinderen zich al aardig thuis in de nieuwe situatie. Flexikids hanteert een flexibel wenpatroon. Ieder kind is immers anders.  Minimaal twee weken voordat het contract ingaat wordt u gebeld door één van de medewerksters van uw groep voor het inplannen van een intakegesprek. Zodra de afspraak is gemaakt ontvangt u enkele formulieren en een huisreglement. De formulieren kunt u ingevuld mee naar het gesprek nemen. De medewerkster zal deze dan nog kort met u doornemen.

Eventuele vragen kunt u tijdens dit gesprek stellen. Ook kunt u nog even een kijkje nemen op de groep. Voor de BSO geldt dat uw kind een middag kan komen wennen, indien nodig twee middagen. Natuurlijk halen wij het dan ook op van school.

Gedurende deze wenperiode dienen de ouders telefonisch bereikbaar te zijn. Ook willen we graag dat u in de buurt bent.

Pesten

Net als op het KDV krijgt ieder kind op de BSO groep een eigen mentor. Deze is aanspreekpunt voor zowel het kind als de ouders van het kind. De mentor observeert "haar" kinderen en bespreekt bijzonderheden met het kind en de ouders (en uiteraard collega's). Wanneer een kind aangeeft gepest te worden of de mentor merkt dit op dan zal hier adequaat op gereageerd worden. Pesten wordt bij Flexikids niet getolereerd en de medewerkers zullen er alles aan doen om pesten buiten de deur te houden. Hierdoor kennen wij op beide BSO locaties nauwelijks pestgedrag.   

Observatie en oudergesprekken

Flexikids hanteert een kindvolgsysteem 0-12 jaar. Dat betekent dat wij, wanneer uw kind als baby bij ons geplaatst wordt en later doorstroomt naar de BSO tot de dag waarop het Flexikids verlaat, de ontwikkeling van uw kind volgen en in kaart brengen. Ook de ontwikkeling van kinderen die pas later bij Flexikids geplaatst worden in de peutergroep of op de BSO (óók BSO Flexikids Albatros) wordt gevolgd middels een observatiesysteem. Mocht zich ergens een probleem voordoen dan kunnen wij hier zo goed mogelijk op in springen en u uitnodigen voor een gesprek en - indien nodig - doorverwijzen naar deskundige hulp. Na iedere observatieperiode wordt u uitgenodigd voor een zgn. 10 minuten oudergesprek. Flexikids vindt het ook erg belangrijk om ouders naast een normale overdracht eens in een rustige setting te spreken en informatie uit te wisselen. 

Ruilen van dagen / extra dagen

Het is mogelijk een vaste dag een keer te ruilen voor een andere dag in de week. Ook kunt u een extra (mid)dag aanvragen. Voorwaarde is wel dat het aantal kinderen in de groep op die dag niet te groot wordt en er voldoende medewerksters zijn.  U kunt het ruilen (of aanvragen van extra) dagen regelen via de medewerksters van de groep óf via een mailtje/telefoontje aan kantoor. 

Het inhalen van ziektedagen, studiedagen van Flexikids, vakantiedagen en feestdagen van uw kind is helaas niet mogelijk. 

Wilt u een offerte of heeft u vragen? Mail of bel dan gerust naar info@flexikids.nl.  

BSO