MENU

Oudercommissie

Onze oudercommissie is opgericht om de kwaliteit en de dienstverlening van het kinderdagverblijf te waarborgen. U kunt er als ouder uw vragen of opmerkingen kwijt met betrekking tot ons kinderdagverblijf (KDV).

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders. Wij streven er naar een commissie te kunnen samenstellen waarin uit alle groepen ten minste één ouder vertegenwoordigd is. De oudercommissie werkt naast het Algemeen Reglement Oudercommissie tevens volgens het Reglement Oudercommissie Flexikids.

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
 • De verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de eigen kinderen te realiseren door invloed uit te oefenen op het beleid van het kinderdagverblijf, de ouders en de oudercommissie.
 • De betrokkenheid van alle ouders bij- en een actieve deelname van alle ouders aan het kinderdagverblijf te vergroten.

Uit de doelstellingen en bevoegdheden vloeien de volgende taken voort:

 • Het voeren van overleg met de directie over de dagelijkse gang van zaken, het pedagogisch beleid en het beleid met betrekking tot het plaatsen van kinderen op het kinderdagverblijf binnen de randvoorwaarden van het kinderdagverblijf.
 • Adviseren over huisregels.
 • Het op verzoek leveren van een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten.
 • Het zorgdragen voor goed en heldere informatieverstrekking aan ouders.
 • Het op verzoek fungeren als bemiddelaar bij klachten van ouders.
 • Het (zorgdragen voor het) organiseren van bijzondere activiteiten.

Bevoegdheden:

Het kinderdagverblijf stelt de oudercommissie in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen (over voorgenomen besluiten) met betrekking op:

 • De beschrijving, bedoeld in art. 49 van het wetsvoorstel c.q. de Wet Kinderopvang.
 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid en/of hygiëne.
 • Openingstijden.
 • Tarieven
 • Het beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen (pedagogisch beleidsplan).
 • De behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de afhandeling van klachten.
 • De gehele of gedeeltelijke opheffing van het kinderdagverblijf, verhuizing of ingrijpende verbouwing.
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie.
 • Een belangrijke inkrimping , uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden.
 • Een wensprofiel ten aanzien van sollicitatiekandidaten voor functies binnen het kinderdagverblijf.

De oudercommissie heeft tevens de bevoegdheid de houder ongevraagd te adviseren over de hierboven genoemde onderwerpen.

*Wij zijn nog op zoek naar enkele nieuwe leden; met name ouders van kinderen van De Albatros!

Emailadres Oudercommissie: oudercommissie@flexikids.nl

Voorzitter

Voorzitter: Sander Welsch
Telefoonnummer: 0619342524
Emailadres: sanderwelsch@hotmail.com

 

Leden

 • Sylvia Scheele
 • Mathilde Weenink
 • Richard Mertens (vertegenwoordigt Flexikids en De Albatros)

VOORSTELRONDE LEDEN

 

Voorzitter Sander Welsch (Flexikids)

Ik ben Sander Welsch, vader van 5 kinderen, waarvan 4 momenteel hier op de opvang.
Ik woon in Almere en ben sinds begin 2020 lid geworden van de OC.

Met vriendelijke groet,
Sander

 

Sylvia Scheele (Flexikids)

Ik ben Sylvia Scheele (38) samenwonend met Dirk Tavenier en mama van 2 prachtige dochters, Nikki en Nora. Nikki zit nu op de Bso bij Flexikids aan de Walmolenstraat en is een vrolijke 7 jarige Spring in het veld. Mijn dochtertje Nora zit nu op de peutergroep en is bijna 4 jaar oud.

Ik werk parttime als reisadviseuse bij een reisorganisatie in Amsterdam, gespecialiseerd in reizen naar Noord West Europa en Canada. Erg leuk werk om mensen elke dag weer blij te kunnen maken met een mooie reis die je voor de klant hebt samengesteld.

Hobby’s; naast leuke dingen doen met mijn gezin, ben ik graag bezig met het maken van fotoboeken, ik reis graag (hobby & werk) en bezoek graag concerten en festivals. 

De reden dat ik lid wilde worden van de oudercommissie; ik wil graag wat meer betrokken zijn bij de organisatie Flexikids en daarnaast ook mee mogen denken en praten als ouder om kwaliteit te verbeteren en activiteiten te organiseren.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Scheele

 

Mathilde Weenink (Flexikids)

Hoi! Ik ben Mathilde, samenwonend met Sven en wij zijn sinds april 2019 de trotse ouders van Phaedra.

Nu Phaedra hier op de babygroep zit, leek het mij leuk en leerzaam om hier meer bij betrokken te zijn en mee te mogen denken/ praten als ouder zijnde en om leuke activiteiten te verzinnen. 

Van oorsprong ben ik dierenarts-assistente (paraveterinair) en heb ruim 10 jaar bij DAP Danswijk gewerkt. Sinds 3 jaar werk ik op een klantenservice en ben ik hobbymatig bezig hondenmassage bij zowel huishonden als Blindengeleidehonden groter te maken, dat laatste is echt een passie :). 

Je kunt ons in de buurt weleens zien lopen met onze 3 honden, waarvan er 1 letterlijk happig kan zijn op andere honden dus vaak lopen we even een extra rondje.. ;) 

Ik hoop samen met de Oudercommissie een positieve bijdrage te kunnen leveren aan Flexikids.

Hartelijke groeten, Mathilde Weenink

 

Richard Mertens (Flexikids & Albatros)

Mijn naam is Richard Mertens. Ik ben getrouwd met Wendy Mertens en samen hebben wij 2 dochters.
Jente (feb 2016) zit nog op de walmolenstraat, en Fenna (feb 2013) zit op de Albatros.

Ik ben werkzaam als projectleider bij een ICT leverancier.

Ik ben lid geworden van de oudercommissie om betrokken te zijn bij de opvang.
Omdat mijn dochters op de 2 verschillende plaatsen zitten heb ik een idee van beide locaties wat er speelt en ik vind het belangrijk om de belangen van de ouders te kunnen behartigen bij een oudercommissie.

Vriendelijke groet,
Richard Mertens