MENU

Oudercommissie

Onze oudercommissie is opgericht om de kwaliteit en de dienstverlening van het kinderdagverblijf te waarborgen. U kunt er als ouder uw vragen of opmerkingen kwijt met betrekking tot ons kinderdagverblijf (KDV).

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders. Wij streven er naar een commissie te kunnen samenstellen waarin uit alle groepen ten minste één ouder vertegenwoordigd is. De oudercommissie werkt naast het Algemeen Reglement Oudercommissie tevens volgens het Reglement Oudercommissie Flexikids.

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
 • De verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de eigen kinderen te realiseren door invloed uit te oefenen op het beleid van het kinderdagverblijf, de ouders en de oudercommissie.
 • De betrokkenheid van alle ouders bij- en een actieve deelname van alle ouders aan het kinderdagverblijf te vergroten.

Uit de doelstellingen en bevoegdheden vloeien de volgende taken voort:

 • Het voeren van overleg met de directie over de dagelijkse gang van zaken, het pedagogisch beleid en het beleid met betrekking tot het plaatsen van kinderen op het kinderdagverblijf binnen de randvoorwaarden van het kinderdagverblijf.
 • Adviseren over huisregels.
 • Het op verzoek leveren van een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten.
 • Het zorgdragen voor goed en heldere informatieverstrekking aan ouders.
 • Het op verzoek fungeren als bemiddelaar bij klachten van ouders.
 • Het (zorgdragen voor het) organiseren van bijzondere activiteiten.

Bevoegdheden:

Het kinderdagverblijf stelt de oudercommissie in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen (over voorgenomen besluiten) met betrekking op:

 • De beschrijving, bedoeld in art. 49 van het wetsvoorstel c.q. de Wet Kinderopvang.
 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid en/of hygiëne.
 • Openingstijden.
 • Het beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen (pedagogisch beleidsplan).
 • De behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de afhandeling van klachten.
 • De gehele of gedeeltelijke opheffing van het kinderdagverblijf, verhuizing of ingrijpende verbouwing.
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie.
 • Een belangrijke inkrimping , uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden.
 • Een wensprofiel ten aanzien van sollicitatiekandidaten voor functies binnen het kinderdagverblijf.

De oudercommissie heeft tevens de bevoegdheid de houder ongevraagd te adviseren over de hierboven genoemde onderwerpen.

*Wij zijn nog op zoek naar enkele nieuwe leden; met name ouders van kinderen van De Albatros!

Emailadres Oudercommissie: oudercommissie@flexikids.nl

Voorzitter

Yvonne Schut
Tel: 06-26150064

 

Leden

 • Sylvia Scheele
 • Richard Mertens ( vertegenwoordigt Flexikids en De Albatros)
 • Ronny Pot (vertegenwoordigt De Albatros)

VOORSTELRONDE LEDEN

Yvonne Schut (Flexikids)

Ik ben Yvonne Schut (34), getrouwd met Leo en moeder van dochter Myra en zoon Senna. Myra is een bijdehante vrolijke meid van ruim 3 jaar(19-10-2008) die precies weet wat ze wil en daarmee de Tommiesgroep onveiligmaakt. Sinds 31 december 2011 heeft Myra er een broertje bij, Senna. Senna iseen rustig kereltje en wind iedereen om zijn kleine vingertje op deKikkergroep. Ik ben werkzaam bij de gemeente Hilversum als medewerkerBestuursondersteuning (32 uur per week). Voor hobby’s is er bijna geen tijdmeer, maar om helemaal mijn kop leeg te maken train ik momenteel voor de AlmereCity Run (7km). Deze betrokken oudercommissie wil u informeren en uw belangenen die van onze kinderen behartigen. Een Oudercommissie in functie en nietalleen in naam! Dus is er een probleem of heeft u ideeën, mail de Oudercommissie!

Groet, Yvonne Schut (voorzitter)

 

Ronny Pot (Albatros)

Beste ouders,

Mijn naam is Ronny Pot 36 jaar, ben getrouwd met Roos en we hebben 2 dochters Maaike (september 2007) en Wendy (maart 2011). 

Maaike zit op de BSO op de Albatros en met mijn bijdrage in de oudercommissie hoop ik ook de belangen van deze vestiging van Flexikids te kunnen vertegenwoordigen.

Ik werk als IT professional bij een klein maar gezellig bedrijf in Almere Stad en doe daar voornamelijk projecten in huis maar ook bij klanten op lokatie. 

Naast veel tijd met mijn gezin te besteden heb ik als hobbies oa fotografie en race fietsen.

Met vriendelijke groet,
Ronny Pot

 

Sylvia Scheele (Flexikids)

Ik ben Sylvia Scheele (35) samenwonend met Dirk Tavenier en mama van 2 prachtige dochters. Nikki en Nora. Nikki zit nu op de Bso bij Flexikids op de Walmolenstraat. En is een vrolijke 5 jarige spring in het veld. Mijn dochtertje Nora zit nu op de Kikkergroep en is net 1 jaar oud.

Ik werk parttime als reisadviseuse bij een reisorganisatie in Amsterdam, Tenzing Travel, gespecialiseerd in verre reizen. Erg leuk werk om mensen elke dag weer blij te kunnen maken met een mooie reis die je voor de klant hebt samengesteld.

Hobby’s; naast leuke dingen doen met mijn gezin heb ik weinig tijd meer voor hobby’s maar ik ben graag bezig met het inplakken van foto’s (scrappen). Ik reis graag (hobby & werk), sporten.

De reden om lid te worden van de oudercommissie; ik wil graag wat meer betrokken zijn bij de organisatie Flexikids en daarnaast ook mee mogen denken en praten als ouder om kwaliteit te verbeteren en activiteiten te organiseren.

Met vriendelijke groet,
Sylvia Scheele

 

Richard Mertens (Flexikids & Albatros)

Mijn naam is Richard Mertens. Ik ben getrouwd met Wendy Mertens en samen hebben wij 2 dochters.
Jente (feb 2016) zit nog op de walmolenstraat, en Fenna (feb 2013) zit op de Albatros.

Ik ben werkzaam als projectleider bij een ICT leverancier.

Ik ben lid geworden van de oudercommissie om betrokken te zijn bij de opvang.
Omdat mijn dochters op de 2 verschillende plaatsen zitten heb ik een idee van beide locaties wat er speelt en ik vind het belangrijk om de belangen van de ouders te kunnen behartigen bij een oudercommissie.

Vriendelijke groet,
Richard Mertens