MENU

BSO op OBS De Albatros

In onze locatie in basisschool de Albatros vangen wij alléén kinderen op die les volgen op deze school. Wij hebben een lokaal ter beschikking (één groep met maximaal 22 kinderen) en mogen gebruik maken van diverse ruimtes in school o.a. de gymzaal en de aula. Ook spelen wij op de pleinen waar wij gebruik mogen maken van het speelmateriaal. De BSO probeert nauw samen te werken met de leerkrachten van school.

Sinds 30 oktober 2017 verzorgt Flexikids óók het overblijven (de TussenSchoolseOpvang=TSO) voor deze school. Voor onze ouders met een BSOcontract is het overblijven gratis op de dagen waarop u opvang afneemt. Dit geldt niet voor een opvangcontract met alleen VSO (voorschoolse opvang). 

Algemene informatie over onze buitenschoolse opvang vind u in "algemene info BSO" in het menu onder "BSO".

Activiteiten en uitstapjes

De BSO bedenkt om de twee a drie weken een leuk thema welke is onderverdeeld in onder- en bovenbouw. De bijbehorende activiteiten worden dan ook op leeftijdsniveau en interesses aangeboden. Bij ieder thema horen ook knutselactiviteiten. Flexikids vindt dat een BSO een goede vervanging moet bieden voor de vrije tijd na school wanneer uw kind geen opvang zou hebben. Wij bieden uw kind per thema dan ook diverse activiteiten aan maar wanneer uw kind bijv. niet van knutselen houdt zullen wij hem/haar ook niet verplichten hier toch aan mee te doen. Wij bieden het echter wél aan. In de groep gaan wij o.a. knutselen, knexen, spelletjes spelen, ravotten, spelen in/met de poppenhoek/poppenhuis, etc. Het lokaal is gezellig en speels ingericht. 

Op woensdagmiddagen is de BSO momenteel gesloten vanwege een tekort aan personeel én  te weinig interesse in opvang op deze middag. De meeste ouders met schoolgaande kinderen zijn vrij zodat zij hun kinderen bijv. naar sport, hobbyclub of verjaarsdagspartijtje kunnen brengen. 

Bij mooi weer gaan wij natuurlijk veel naar buiten. Wij zijn ook regelmatig te vinden in het Bizonplantsoen. Ook organiseren wij soms spontaan een (mid)dagje uit.

BSO

Gedurende de zomervakantie voegen de beide BSO's samen in basisschool de Albatros in de Faunabuurt. Tijdens deze vakantie gaan de meeste kinderen een aantal weken met hun ouders weg en de kindaantallen wisselen dan ook enorm. Soms hebben wij op beide locaties maar weinig kinderen omdat het grootste gedeelte op vakantie is. Door het samenvoegen van twee kleine groepen wordt er weer een grote groep gevormd wat veel gezelliger is voor de kinderen. Wij mogen van de school ook gebruik maken van de speelpleinen, gymzaal en het buitenspeelmateriaal. Alle overige vakanties blijven beide BSO's op de eigen locatie. De medewerkers en kinderen van beide BSOlocaties hebben dankzij onze kleinschaligheid regelmatig contact met elkaar. Zo gymen of spelen ze  met elkaar en worden er tijdens vakanties soms gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Leuke uitstapjes!

Vooral tijdens de vakanties worden er diverse uitjes georganiseerd. Zo gaan wij o.a. naar de dierentuin, het Zuiderzeemuseum, Schateiland, het Archeon, Oud Valkeveen, Linnaeushof, De Kemphaan, en noem ze allemaal maar op! Alle uitjes worden betaald door Flexikids, het kost u niets extra. Alleen bij uitzonderlijk dure maar wel superleuke uitjes (zoals de Efteling) kunnen wij een enkele keer om een bijdrage vragen. 

Pesten

Net als op het KDV krijgt ieder kind op de BSO groep een eigen mentor. Deze is aanspreekpunt voor zowel het kind als de ouders van het kind. De mentor observeert "haar" kinderen en bespreekt bijzonderheden met het kind en de ouders (en uiteraard collega's). Wanneer een kind aangeeft gepest te worden of de mentor merkt dit op dan zal hier adequaat op gereageerd worden. Pesten wordt bij Flexikids niet getolereerd en de medewerkers zullen er alles aan doen om pesten buiten de deur te houden. Hierdoor kennen wij op beide BSO locaties nauwelijks pestgedrag.   

Voorschoolse opvang (VSO) 

Al heel vroeg opvang nodig? In de ochtend kunnen wij uw kind naar school brengen. Vanaf 07:00 uur is Flexikids geopend. Geen tijd voor het ontbijt? Dat is helemaal geen probleem, uw kind kan zonder extra kosten bij ons ontbijten maar dan moet het wel om 7.45 uur bij ons binnen zijn. Omstreeks 08:15 uur worden de kinderen naar de klas gebracht. 

Naschoolse opvang (NSO)

Zodra de school uitgaat staan de twee vaste medewerksters klaar voor uw kind. De kinderen gaan handen wassen en aan tafel voor een gezellig gesprek, drinken en een gezonde snack. Hierna is er alle ruimte voor gezellige (speel)activiteiten en knutselwerkjes. Rond 17:00 uur is er een nogmaals een (bescheiden i.v.m. de naderende avondmaaltijd) eet- en drinkmoment.

 

Openingstijden en feestdagen

Flexikids is, met uitzondering van de erkende feestdagen en de dag na Hemelvaart, het hele jaar geopend van 07:00-19:00 uur en kent geen vakantiesluiting. Op kerstavond, sinterklaasavond en Oudjaarsdag sluiten wij iets vroeger onze deuren.

Vakantieopvang en studiedagen

Ten minste twee weken van te voren willen wij de opvangdag(en) graag nogmaals door u bevestigd hebben zodat wij zeker weten dat uw kind komt en ervoor kunnen zorgen dat er voldoende groepsleiding geregeld wordt. Ook wanneer u de opvangdagen al heeft opgegeven en u besluit bijv. een dagje vrij te nemen waardoor uw kind toch níet naar de opvang komt kunt u dit graag zo vroeg mogelijk doorgeven.

Onder " Tarieven" kunt u een keuze maken uit de diverse BSO contracten.

Heeft u uw keuze gemaakt? Of heeft u vragen? Mail ons dan voor een offerte: info@flexikids.nl 

BSO Flexikids Albatros

OBS De Albatros 
Edelhertweg 85
1338 EB Almere

 

BSO