MENU

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over een leidster of een gebeurtenis of incident, dan kunt u de klacht in eerste instantie bij de betreffende leidster neerleggen omdat deze de eerste aangewezene is om tot een oplossing te kunnen komen. Wanneer de betrokken partijen samen niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de medewerkster en/of u zich wenden tot de leidinggevende om het geschil op te lossen. Indien ook hier niet tot overeenstemming kan worden gekomen kunt u terecht bij de directie. Tevens kunt u, indien u dit wenst, rechtstreeks met uw klacht bij de onafhankelijke "Geschillencommissie Kinderopvang" terecht. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Wij hopen dat door het serieus nemen van de klachten de kwaliteit van Flexikids gewaarborgd blijft.

De Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Tel: 070-3105310
www.geschillencommissie.nl