MENU

BSO locatie Walmolenstraat (deze BSO is wegens een personeelstekort tijdelijk gesloten)

Deze hoofdlocatie biedt opvang aan baby's, peuters en schoolgaande kinderen van 4 t/m 12 jaar. Handig toch? Alle opvang onder één dak, één breng- en haal adres. De BSO bestaat uit twee groepen van samen maximaal 30 kids (15 kids onderbouw, 15 kids bovenbouw)en maximaal 3 vaste medewerksters. Er wordt gebruik gemaakt van een open-deuren-beleid waardoor oudere en jongere kinderen bij elkaar op de groep kunnen spelen of knutselen. De BSO bestaat uit twee lokalen van ieder ca. 55m2. 

Wij brengen en halen kinderen op van scholen die bij Flexikids in de buurt liggen;

De Kring, De Tjasker, De Goede Herder, Het Kompas en de Architect. Zit uw school er niet tussen? Vraag het ons, misschien kunnen we uw school nog toevoegen. 

Wij hebben een opvangovereenkomst gesloten met O.B.S. De Kring. Dit houdt in dat wij, indien mogelijk, enkele plekken gereserveerd houden voor kinderen van deze school.

Activiteiten en uitstapjes

De BSO bedenkt om de twee a drie weken een leuk thema welke is onderverdeeld in onder- en bovenbouw. De bijbehorende activiteiten worden dan ook op leeftijdsniveau en interesses aangeboden. Bij ieder thema horen ook knutselactiviteiten. Flexikids vindt dat een BSO een goede vervanging moet bieden voor de vrije tijd na school wanneer uw kind geen opvang zou hebben. Wij bieden uw kind per thema dan ook diverse activiteiten aan maar wanneer uw kind bijv. niet van knutselen houdt zullen wij hem/haar ook niet verplichten hier toch aan mee te doen. Wij bieden het echter wél aan. In de groep gaan wij o.a. knutselen, knexen, spelletjes spelen, ravotten, spelen in/met de poppenhoek/poppenhuis, etc. Het lokaal is gezellig, kleurrijk en speels ingericht. 

Op woensdagmiddagen gaan wij samenvoegen met onze andere BSOlocatie in basisschool de Albatros in de Faunabuurt. Op deze middag kunnen wij (behalve als het mooi weer is) sporten en spelletjes doen in de gymzaal van de Albatros. Het kan ook zijn dat de kinderen van de Albatros een middagje meespelen met de BSO op de hoofdlocatie. Vanaf 16:15 uur brengen wij de kinderen weer terug naar de eigen locatie. 

Bij mooi weer gaan wij natuurlijk veel naar buiten. In de omgeving hebben wij meerdere speelgelegenheden zoals een speelveld/voetbalveld waar de kinderen naar keuze kunnen voetballen, badmintonnen, overgooien met de frisbee, klimmen en glijden. Ook organiseren wij soms spontaan een dagje uit.

BSO

Gedurende de zomervakantie voegen de beide BSO's samen op onze andere BSOlocatie in basisschool de Albatros in de Faunabuurt. Tijdens deze vakantie gaan de meeste kinderen een aantal weken met hun ouders weg en de kindaantallen wisselen dan ook enorm. Soms hebben wij op beide locaties maar weinig kinderen omdat het grootste gedeelte op vakantie is. Door het samenvoegen van twee kleine groepen wordt er weer een grote groep gevormd wat veel gezelliger is voor de kinderen. Wij mogen van de school ook gebruik maken van de speelpleinen, gymzaal en het buitenspeelmateriaal. Alle overige vakanties blijven beide BSO's op de eigen locatie.

Leuke uitstapjes!

Vooral tijdens de vakanties worden er diverse uitjes georganiseerd. Zo gaan wij o.a. naar de dierentuin, het Zuiderzeemuseum, Schateiland, het Archeon, Oud Valkeveen, Linnaeushof, De Kemphaan, noem ze allemaal maar op! Alle uitjes worden betaald door Flexikids, het kost u niets extra. Alleen bij uitzonderlijk dure maar wel superleuke uitjes (zoals de Efteling) kunnen wij een enkele keer om een bijdrage vragen. 

Pesten

Net als op het KDV krijgt ieder kind op de BSO groep een eigen mentor. Deze is aanspreekpunt voor zowel het kind als de ouders van het kind. De mentor observeert "haar" kinderen en bespreekt bijzonderheden met het kind en de ouders (en uiteraard collega's). Wanneer een kind aangeeft gepest te worden of de mentor merkt dit op dan zal hier adequaat op gereageerd worden. Pesten wordt bij Flexikids niet getolereerd en de medewerkers zullen er alles aan doen om pesten buiten de deur te houden. Hierdoor kennen wij op beide BSO locaties nauwelijks pestgedrag.   

Voorschoolse opvang (VSO) 

Al heel vroeg opvang nodig? In de ochtend kunnen wij uw kind naar school brengen. Vanaf 07:00 uur is Flexikids geopend. Geen tijd voor het ontbijt? Dat is helemaal geen probleem, uw kind kan zonder extra kosten bij ons ontbijten maar dan moet het wel om 7.30 uur bij ons binnen zijn. Om 08:00 uur gaan we de jassen aantrekken en worden de kinderen naar school gebracht. Op basis van de aanwezige kinderen bepalen de pedagogisch medewerksters welke scholenroute zij het beste kunnen nemen. Daarom kunt u uw kind tot uiterlijk 7:50 uur brengen. De medewerksters brengen uw kind naar school en verlaten de school niet eerder dan dat alle kinderen in de klas zitten.

Naschoolse opvang (NSO)

Wanneer de school uitgaat staan de medewerksters klaar om uw kind op te halen. Zij dragen een goed zichtbaar hesje van Flexikids. De dichtsbijzijnde scholen halen zij vaak lopend op, tenzij het slecht weer is natuurlijk. De overige scholen worden standaard met onze bedrijfsauto's gereden. Bij aankomst gaan de kinderen aan tafel voor een gesprek, een gezonde snack en een drankje. Rond 17:00 uur is er een nogmaals een (bescheiden i.v.m. de naderende avondmaaltijd) eet- en drinkmoment.

Onder " Tarieven" kunt u een keuze maken uit de diverse BSO contracten.

Flexikids biedt een ruime keuze aan contracten zodat er altijd wel één tussen zit die bij uw situatie past. Wanneer u kiest voor een contract incl. vakantie- en studiedagen dan kunt u ons het beste bij aanvang van de opvang al een beknopt overzicht (geen schoolkalender) van het schooljaar geven. Flexikids is, met uitzondering van de erkende feestdagen en de dag na Hemelvaart, het hele jaar geopend en kent geen vakantiesluiting.

Ten minste twee weken van te voren willen wij de opvangdag(en) graag nogmaals door u bevestigd hebben zodat wij zeker weten dat uw kind komt en ervoor kunnen zorgen dat er voldoende groepsleiding geregeld wordt. Ook wanneer u de opvangdagen al heeft opgegeven en u toch besluit om bijv. een dagje vrij te nemen waardoor uw kind toch níet naar Flexikids komt kunt u dit graag zo vroeg mogelijk doorgeven. 

Voor het contract exclusief vakantie en vrije dagenopvang geldt in principe hetzelfde. Wanneer uw school een vrije dag heeft geeft u deze dag dan aan ons door zodat wij niet voor niets bij uw school staan te wachten? Graag ontvangen wij daarom van u een beknopt jaaroverzicht met daarin alle vakanties en extra vrije dagen van uw school. 

Alleen tijdens de zomervakantie worden beide BSO's samengevoegd op onze locatie op basisschool de Albatros in de Faunabuurt. Tijdens alle overige vakanties verblijven de kinderen op hun eigen locatie. De medewerksters en kinderen van beide BSOlocaties hebben dankzij onze kleinschaligheid regelmatig contact met elkaar. Zo gymen of spelen ze vaak op de woensdagmiddag met elkaar en worden er tijdens vakanties soms gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Avondeten

Indien u dit wilt, kunt u uw kind bij ons mee laten eten. Dit kunt u op het inschrijfformulier aangeven. Mocht het incidenteel voorkomen dat u uw kind wilt laten mee eten, geef dit dan uiterlijk tot 16:00 uur door aan de medewerkers. Of uw kind wel of niet kan mee eten is wel afhankelijk van het aantal kinderen op die dag. Onze peuter en BSOmaaltijden worden verzorgd door Apetito. Dit bedrijf is gespecialiseerd in biologische, volledig verantwoorde en aan strenge kwaliteitsregels onderhevige maaltijden. En het smaakt ook nog eens heerlijk!

Wanneer uw kind bepaalde voeding niet mag (bijv. uit geloofsovertuiging, dieet etc.) kunt u dit bij inschrijving en het intakegesprek aangeven. Alle maaltijden zijn inbegrepen in de prijs, behalve de Apetitomaaltijd en speciale voeding  (bijv. hypoallergene voeding / “hallal”producten etc.). U kunt u dit zelf mee brengen. De peuters eten samen met de kinderen van de BSO tussen 18-18.30 uur. Om de rust tijdens de maaltijd te waarborgen vragen wij u uw kind niet in deze tijd op te halen. Dit kan tussen 18:30 -19:00 uur.

Heeft u interesse in onze opvang? Of heeft u vragen? Mail ons dan voor een offerte: info@flexikids.nl 

BSO