MENU

Wie zijn wij

Kinderdagverblijf Flexikids (hoofdlocatie) is een kleinschalige organisatie welke in augustus 2003 is opgericht. Wij beschikken over 5 groepsruimten en bieden 60 kindplaatsen. Hiernaast hebben wij ook een BSO locatie in OBS de Albatros in Faunabuurt. Deze BSO bestaat uit één groep van maximaal 22 kinderen en is alleen voor kinderen van deze school. Qua groepsindeling hebben wij gekozen voor horizontale leeftijdsgroepen. Dit houdt in dat de kinderen als volgt worden ingedeeld:

 

Baby/dreumesgroep 0-2 jaar   8 kinderen 
Baby/dreumesgroep 0-2 jaar 11 kinderen
Peutergroep 2-4 jaar 15 kinderen
Buitenschoolse opvang 4 t/m 12 jaar (2 lokalen) 26 kinderen (momenteel geen inschrijving mogelijk)
   

 

 

Flexikids heeft 2 eigenaren te weten Sonya van der Horst en Sandra Biermann-van der Horst. Zoals u aan de achternaam kunt zien zijn wij zussen. Sonya heeft een administratieve opleiding genoten en verzorgt bij Flexikids dan ook de gehele administratie. Sandra heeft de Pabo en de opleiding HBO Management Kinderopvang gevolgd en is pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Zij verzorgt alle zaken welke betrekking hebben op ons personeel (praktijkuitvoering) en het pedagogisch beleid van Flexikids. Zo hebben wij ieder een prima taakverdeling binnen ons bedrijf en vullen elkaar perfect aan.

In de ruim 20 jaar dat wij bestaan is ons bedrijf uitgegroeid tot een succesvolle onderneming. De directie en een deel van haar pedagogisch medewerkers vormen samen al jaren een hecht team. Omdat wij een geregistreerd dagverblijf zijn bestaat ons pedagogisch team enkel uit ervaren, vakkundig opgeleide mensen (SPW3, SPW4 of gelijkwaardig). Flexikids is ook een erkend leerbedrijf. Stagiairs kunnen door ons worden opgeleid maar worden gedurende het eerste leerjaar altijd boventallig op een groep geplaatst. Afhankelijk van het soort (BBL)opleiding en leerjaar mogen stagiairs conform de wettelijke regelgeving als pedagogisch medewerker onder begeleiding of zelfstandig worden ingezet op de groep. 

Flexikids staat voor professionele en kwalitatieve kinderopvang en heeft een open blik naar de toekomst en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop en wordt voortdurend door een kritische blik onder de loep genomen.  Flexikids is een organisatie die relevante ontwikkelingen binnen de kinderopvang volgt en op een verantwoorde wijze vorm geeft.

Flexikids biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar (dagopvang) en kinderen van 4-13 jaar (buitenschoolse opvang).

Flexikids voldoet geheel aan de eisen conform de Wet Kinderopvang. Tevens werken wij met hoge normen op het gebied van pedagogiek, veiligheid en hygiëne. Dit gegeven wordt met regelmaat gecontroleerd door o.a. de GGD-inspectie en de brandweer. Ons streven is de kinderen een veilige en liefdevolle omgeving aan te bieden zodat voor hen een optimale ontwikkeling mogelijk wordt.

Uitgangspunten

Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen zich echt thuis voelen in ons kinderdagverblijf en proberen daarom zoveel mogelijk aan te sluiten op de thuissituatie door het scheppen van een huiselijke sfeer. Ook hebben wij een hoog knuffelgehalte en zijn we er ook voor de ouders.

Bij Flexikids is het met name belangrijk dat de kinderen lekker kunnen spelen en zichzelf zijn. Kinderen kunnen en zullen zich beter ontwikkelen vanaf het moment dat zij zich veilig en vertrouwd voelen. Dan pas durven zij aan hun nieuwsgierigheid gehoor te geven en zijn zij niet bang om te “falen”. Onze pedagogisch medewerkers zullen de kinderen stimuleren en aanmoedigen om zich, in hun eigen tempo, goed te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen worden gevolgd en bijgehouden door middel van een observatiemethode. Na de observatieperiode vinden er eens in het jaar een oudergesprek (zgn. 10 minutengesprek) plaats. Zijn er eventuele bijzonderheden naar voren gekomen uit de observatie dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en zo nodig van advies voorzien. Wij kunnen u bijv. het advies geven om met uw kind naar het consultatiebureau te gaan om één en ander nader te laten onderzoeken (voor gehoortest o.i.d.). Buiten de observatieperiode is er natuurlijk altijd ruimte voor extra oudergesprekken wanneer u daar behoefte aanheeft. Wij maken graag tijd voor u vrij. 

Flexikids heeft haar doelstellingen als volgt geformuleerd:

 • Het meewerken aan een evenwichtige opvoeding die gebaseerd is op wederzijds respect en acceptatie en het stimuleren van de algehele ontwikkeling van het kind. Gedeelde zorg wordt geaccepteerd als gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Het voeren van een modern beleid, te allen tijde aangepast aan de wensen van de ouders, de kinderen en het personeel. Uiteraard geldt dit alleen indien de wens redelijk en uitvoerbaar is.
 • Uiteraard een beleid voeren ten opzichte van de wettelijke eisen en kwaliteitsnormen betreffende kinderopvang.
 • Het kinderdagverblijf hedendaagse moderniteit en effectiviteit uit te laten stralen onder andere qua inrichting.
 • Ruime openingstijden bieden (07:00-19:00) zodat ouders zich zo min mogelijk hoeven te haasten.
 • Het aanbieden van (een beperkt aantal) flexibele kindplaatsen.(vanwege een tekort aan personeel momenteel niet beschikbaar)
 • Door het bieden van uitstekende verzorging en service hopen wij dat uw kind een plezierige tijd tegemoet zal gaan.

Inrichting

Onze inrichting is, zover dat mogelijk is, gebaseerd op huiselijkheid om uw kind enig thuisgevoel te geven. De kleuren van de muren en meubels zijn zorgvuldig uitgezocht. Het speelgoed is uitdagend en bestemd voor de ontwikkeling van verscheidene ontwikkelingsvormen.

De meubels zijn ergonomisch, aangepast aan de medewerkers en de (veiligheid van) de kinderen. De begane grond is voorzien van plavuizen met vloerverwarming, de verdieping van marmoleum. Ons pand is geheel voorzien van een ventilatiesysteem dat zorgt draagt voor de luchtzuivering.

Ruime openingstijden

Wij zijn geopend van 07:00 tot 19:00 en staat u bijvoorbeeld eens in de file, geen probleem, bel even en we komen er samen wel uit. Uiteraard is het niet de bedoeling dat u uw kind(eren) regelmatig of zonder geldige reden na de contracttijd (19:00) uur ophaalt. Na de derde keer zijn wij genoodzaakt 30,00 Euro in rekening te brengen. Wij zien graag dat u uiterlijk 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig bent. Op deze manier kunnen wij een volledige overdracht doen van uw kind. Bent u te laat dan doen wij geen overdracht meer maar kunt u de daglijst bekijken. (Hierop staat alle informatie betreffende voeding en slaaptijden).

Breng- en haaltijden

 

KDV

 

Ochtenddeel (07:00 - 13:00)
   
Brengtijd:  07:00 - 09:00
Haaltijd:  12:45 - 13:15

 

Middagdeel (13:00 - 19:00)
   
Brengtijd:  12:45 - 13:15
Haaltijd:  16:30 - 19:00

 

 

BSO

 

Voorschoolse opvang (07:00 - 08:30)
   
Brengtijd:  07:00 - 08:00
  (Albatros 08:15)

 

Tussen 08:00-08:30 brengen wij uw kind naar school/de klas.

 

Naschoolse opvang (tot 19:00)
   
Haaltijd:  16:30 - 19:00

 

Vakantiedagen/studiedagen school: op deze dagen is de breng- en haaltijd tussen 07:00-09:30 en 16:30-19.00.

 

Op tijden dat de kinderen een warme maaltijd krijgen zien wij graag dat er geen kinderen worden opgehaald. Dit doen wij om de rust tijdens het eten te waarborgen. Etenstijden warme maaltijd:

Baby/dreumesgroep: 16:30-17:00 
Peuters en BSO:        18:00-18:30 

 

Openingstijden tijdens feestdagen en studiedagen

Flexikids is gesloten op alle erkende officiële feestdagen, zoals:

 • Goede vrijdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag en de daarop volgende vrijdag
 • Tweede pinksterdag
 • 1e en 2e Kerstdag
 • Nieuwjaarsdag
 • Bevrijdingsdag (5 mei, 1 maal per 5 jaar, het eerstvolgende jaar in 2025)

Op Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsdag sluiten wij eerder. Het exacte tijdstip wordt altijd ruim van tevoren bekend gemaakt.

Flexikids organiseert voor haar team maximaal 2 studiedagen per jaar. Deze worden ruimschoots van tevoren aan de ouders kenbaar gemaakt.  Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel en daarom worden de twee studiedagen ingezet voor kwaliteitsverbetering en/of kennisverbreding. De studiedagen zijn bedoeld voor trainingen die een hele dag in beslag nemen zoals de Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag, EHBO en BHV. Korte trainingen en teamvergaderingen vinden in de avond uren plaats. U kunt de studiedagen niet inhalen of ruilen.

Inschrijving en plaatsing

Ouders van het kind nemen contact op met Flexikids, en kunnen een afspraak maken voor een rondleiding. Mocht de ouder het kind willen inschrijven dan kan dit via onze website.

Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij u het contract toe. Hierop treft u alle gegevens aan die u nodig heeft voor het aanvragen van de toeslag bij de belastingsdienst.

DebiCare is een door ons ingehuurd administratiekantoor die voor ons de contracten en facturering verzorgt. Van hen zult u dan ook de facturen ontvangen. U betaalt de opvang altijd vooraf, dus een maand van tevoren. Bij DebiCare kunt u ook terecht voor hulp bij het invullen van formulieren die betrekking hebben op de Kinderopvangtoeslag. U kunt uiteraard ook bij hen terecht voor vragen betreffende betalingen, facturen, jaaropgave etc.

Het kan voorkomen dat er niet direct plaats is voor een kind. De ouders kunnen er dan voor kiezen op een wachtlijst geplaatst te worden. Op het moment dat er plaats is nemen wij contact met hen op. Op de wachtlijst staan is echter geen garantie voor een plaats. Broertjes en/of zusjes krijgen voorrang.

Wij vragen geen inschrijfgeld. 

Soorten opvang en contracten

Bij ons kunt u kiezen tussen een contract op basis van vaste opvang of flexibele opvang. De kosten van de flexibele opvang (beperkt aantal plaatsen per groep beschikbaar) liggen iets hoger, omdat wij in principe elke dag van de week een plaats gereserveerd houden voor uw kind.

Hieronder staan enkele regels beschreven van beide contracten:

Vaste opvang

Normaal gesproken brengt u uw kind op vaste dagen (minimaal 2 dagen per week). Maar het kan zijn dat u eens een keer beroep wilt doen op andere dan de afgesproken dagen. U wilt bijvoorbeeld dagen ruilen (alleen mogelijk binnen dezelfde week) of heeft extra dagen nodig.

Het is mogelijk een vaste dag een keer te ruilen voor een andere dag in de week. Voorwaarden zijn wel dat u uw wens om te ruilen minimaal 5 werkdagen van tevoren doorgeeft (dit in verband met het inplannen van voldoende pedagogisch medewerkers) en het aantal kinderen in de groep op die dag niet te groot wordt. Indien u een contract voor vaste opvang heeft is de mogelijkheid een dag te ruilen niet gegarandeerd, maar vragen staat vrij en wij zullen ons best doen aan uw wensen te voldoen. Ouders regelen het ruilen of aanvragen van dagen met de assisitent leidinggevende of met kantoor. Ziektedagen kunnen niet worden geruild of ingehaald. Uw kind stond immers voor deze dag ingeroosterd en op basis van deze gegevens plannen wij het aantal medewerkers in. Ook vakantiedagen en feestdagen kunnen niet worden geruild of ingehaald.

Flexibele opvang (I.v.m. personeelstekorten in de kinderopvang bieden wij deze vorm van opvang momenteel niet aan)

Indien een ouder weet dat zijn/haar kind nooit op vaste dagen zal komen is er flexibele opvang mogelijk. De flexibele dagen (minimaal 3 dagen per week) moeten ten minste twee weken van te voren worden doorgegeven (dit in verband met het inplannen van voldoende medewerkers) anders is de plaatsing die week niet gegarandeerd. Indien u dit niet minimaal twee weken van tevoren aan ons door kunt geven, kunt u altijd contact met ons opnemen voor een eventuele oplossing. Ouders regelen het aanvragen van extra dagen met de assisitent leidinggevende of met kantoor.

Het plaatsingsrooster kunt u naar ons doormailen.

“Flexibel maar niet grenzenloos…
Eerst kindgericht dan vraaggericht”

Algemeen:

Met betrekking tot het kinderdagverblijf hanteren wij voor vaste opvang een minimale plaatsing van 2 dagen per week. Voor flexibele opvang hanteren wij een minimale plaatsing van 3 dagen per week. 

Eventuele meerdere afgenomen dagen zullen later verwerkt worden.

Voor Buitenschoolse Opvang geldt een minimale plaatsing van 1 dag per week.

Kindplaats annuleren / opzegtermijn 

Flexikids hanteert de volgende voorwaarden:

 • minimale plaatsingsduur: 3 maanden
 • opzegtermijn: KDV/BSO: 1 maand, ingaande op de dag van opzegging. 
 • annuleringskosten: in de periode vanaf ondertekening van het contract tot 2 maanden voor ingangsdatum van plaatsing:  €150.00. Dit geldt niet in geval van een onvoltooide zwangerschap. 
 • annuleringskosten: in de periode vanaf 2 maanden voor ingangsdatum van plaatsing tot aan werkelijke ingangsdatum van plaatsing: tarief gelijk aan de overeengekomen opvangkosten van 2 maanden. Dit geldt niet in geval van een onvoltooide zwangerschap. 

Indien u uw dagen wilt minderen, geldt een wijzigingstermijn van 1 maand.

Voeding en verzorging

Flexikids regelt de complete verzorging van uw kind. Alle onderstaande (voedings)middelen zijn bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van de Apetito avondmaaltijdservice voor de peuters en BSO. De kosten voor deze maaltijd vindt u bij onze tarieven. 

De kinderen krijgen (voor BSO zie de BSO pagina) van ons onder andere:

 • Babyvoeding (Nutrilon 1,2 en 3 of Friso 1,2, en 3)
 • Pap (Nutrix of Bambix)
 • Bruin brood
 • Broodbeleg (eerst altijd hartig dan evt. zoet)
 • Fruit (vers)
 • 1e fruithapje van Olvarit opgevolgd door gepureerd fruit
 • Melk (halfvol)
 • Vruchtenmix / diksap / thee / water / halfvolle melk
 • Biscuit, crackers, Liga, soepstengel, maisknabbel etc.
 • Avondeten: baby/dreumesen: Olvarit. Peuters+BSO: Apetito maaltijd

Volgt uw kind een bepaald dieet dan dient u zelf voor de voeding te zorgen. Borstvoeding kunt u meebrengen.

Hiernaast leveren wij de volgende materialen:

 • Alle verschoningsmaterialen zoals luiers, billendoekjes, creme
 • Flessen, spenen, tuitbekers
 • Tandenborstel

Bijzondere dagen

Bij Flexikids wordt aandacht besteed aan (feest)dagen zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen.

Daarnaast worden verjaardagen en afscheidsfeestjes van de kinderen tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt. De jarige wordt uitgebreid in het zonnetje gezet: hij/zij mag op de speciale verjaardagsstoel zitten, krijgt een mooie verjaardagshoed op, er wordt gezongen en getrakteerd (bij voorkeur geen snoepgoed of andere zoetigheid). Uiteraard hoort er ook een feestelijk cadeautje bij. Snoepgoed wordt in de dagopvang meegegeven naar huis. Ouders kunnen dan zelf beslissen of hun kind wel of niet mag snoepen. Ook voor de BSO geldt liever geen snoepgoed. Sowieso geven wij een teveel aan snoepgoed altijd mee naar huis. 

Onze medewerkers kunnen u adviseren bij het zoeken naar leuke, gezonde traktatie-ideetjes.

Indien uw kind uit geloofsovertuiging bepaalde feesten/feestdagen niet mag bijwonen, geeft u dit dan aan bij de inschrijving.

Contact met ouders

Het is natuurlijk van groot belang dat u op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kind. Onze medewerkers sturen u daarom geregeld (baby’s dagelijks) een leuk berichtje over uw kind zodat u niets hoeft te missen.

Flexikids stuurt gemiddeld eens per 3 maanden een nieuwsbrief naar de ouders. De inhoud varieert van nieuws over de groepen, uitjes, kinderen etc. tot nieuws over tarieven, oudercommissie, nieuwe wetgeving, kinderopvangtoeslag en meer. 

Eén a twee keer per jaar vinden er aan de hand van een observatierapport zgn. oudergesprekken plaats (voor KDV en BSO), maar vanzelfsprekend is er altijd een mogelijkheid de medewerkers te spreken. U kunt samen een afspraak maken om buiten de groep iets te bespreken.

Zit u iets dwars, of heeft u een vraag of suggestie, zeg het ons dan. Hier staan wij altijd voor open want kinderopvang is en blijft mensenwerk. Bij eventuele klachten die om één of andere reden niet intern opgelost kunnen worden verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.

Flexikids organiseert ouderavonden en eens per jaar in samenwerking met de oudercommissie een Zomerfeest voor ouders en kinderen. 

Ziektebeleid

Bij kinderen

Wij vinden dat een ziek kind thuis hoort te blijven, waar het rust en aandacht krijgt van papa of mama. Wanneer wij als volwassenen ziek zijn zoeken wij immers ook de rust van thuis op. Wanneer een kind gedurende de dag ziek wordt nemen wij contact met u op voor overleg. Bij koorts of pijnklachten willen wij graag dat u uw kind komt ophalen. Het is de kinderopvang niet toegestaan om kinderen koortonderdrukkende middelen toe te dienen. Medicijnen die zijn voorgeschreven door een arts kunnen wij wel toedienen maar alleen wanneer u bij ons een medicijnverklaring heeft ingevuld. Wegens besmettingsgevaar voor andere kinderen en zwangere vrouwen is het niet altijd verantwoord uw zieke kind te laten komen. Er zijn echter maar heel weinig ziektes waarbij wij uw kind echt weigeren. Uw kind kan over het algemeen na een bezoek (en evt. medicatie) aan de huisarts weer snel bij ons terecht. Twijfelt u of u uw kind naar de opvang kunt brengen? Bel ons dan even op. Helaas kunnen wij uw kind niet ontvangen bij:

 • Koorts boven de 38,5 graden
 • Hangerigheid, vermoeidheid, huilerig zijn of geen eetlust hebben
 • Hevige diarree
 • Impetigo (zogeheten krentenbaard)  (na doktersbezoek weer welkom)
 • Ontstoken ogen                                   (na doktersbezoek weer welkom)
 • Looporen                                              (na doktersbezoek weer welkom)
 • Enkele besmettelijke ziekten, zoals mazelen, roodvonk, rode hond, bof, etc.

 

Bij medewerkers

Wanneer een medewerker zich ziek meldt wordt zo spoedig mogelijk voor vervanging gezorgd. Wij streven er naar te beschikken over vaste invallers. Indien dit niet lukt zullen wij proberen het intern op te lossen of het uitzendbureau in schakelen.

Flexikids raadpleegt en volgt t.a.t. de gezondheidsinformatie voor kinderopvang van de GGD en de Kiddie app.

EHBO en Bedrijfshulpverlening (BHV)

Ieder vast teamlid beschikt over een EHBO- én BHV-certificaat. Jaarlijks vinden er herhalingscursussen plaats. In tegenstelling tot de EHBO is een BHV certificaat niet wettelijk verplicht maar veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Nieuwe medewerkers laten wij zo snel mogelijk instromen.

Bij eventuele “lichte” ongelukken nemen wij contact met u op of gaan indien nodig met uw kind naar onze eigen huisarts. Bij ernstige ongelukken nemen wij contact op met de spoedpost van het Flevoziekenhuis of laten bij noodgevallen de ambulance komen.                                                                                      

Natuurlijk brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte. Wij vragen u derhalve om één of meerdere telefoonnummers en/of adressen achter te laten, waar wij u altijd kunnen bereiken in geval van nood. Krijgt u een nieuw nummer, vergeet dit dan niet aan ons door te geven.

Om de veiligheid en gezondheid van uw kind zo goed mogelijk te waarborgen is er een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld. Deze is te vinden onder "Beleidsplannen". 

Evacuatie

Jaarlijks voeren wij evacuatieoefeningen uit. In geval van brand of andere calamiteit weten wij hoe te handelen en binnen enkele minuten het pand te verlaten. Oefenen is voor de jongste kinderen misschien niet prettig maar wel noodzakelijk. Wij plannen de oefeningen indien mogelijk tijdens redelijke weersomstandigheden.

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over een medewerker of een gebeurtenis of incident, dan kunt u de klacht in eerste instantie bij de medewerker neer te leggen omdat deze de eerste aangewezene is om tot een oplossing te kunnen komen. Wanneer de betrokken partijen samen niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de medewerker en/of u zich wenden tot de leidinggevende om het geschil op te lossen. Indien ook hier niet tot overeenstemming kan worden gekomen kunt u terecht bij de directie. Tevens kunt u indien u dit wenst rechtstreeks met uw klacht bij de onafhankelijke "Geschillencommissie Kinderopvang" terecht. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Wij hopen dat door het serieus nemen van de klachten de kwaliteit van Flexikids gewaarborgd blijft.

Tarieven

Wij bieden diverse contractvormen aan. Deze vindt u onder KDV en BSO. Heeft u een contractvorm gekozen mail ons dan voor een offerte : info@flexikids.nl

Vragen? 

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een rondleiding in ons kinderdagverblijf en één van onze  BSO's.

Onze nummers in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) :

KDV Flexikids : 737016437
BSO Flexikids : x (tijdelijk gesloten ivm personeelstekort)
BSO Albatros : 182936235

Adressenlijst

Flexikids (hoofdlocatie) 
Walmolenstraat 17-19
1333 BZ Almere
Tel: 036-5350942
Email: info@flexikids.nl
www.flexikids.nl
Bankrekeningnummer: ING 68.29.35.034
Kamer van Koophandel: 32138717

 

DebiCare
Pesetastraat 48
2991 XT Barendrecht
Tel: 0180-555911
Email: info@debicare.nl
www.debicare.nl

 

De Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070-3105310
www.geschillencommissie.nl

 

Dé Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang 
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
Tel: 070 3490 317
Fax: 070 3490 289
E-mail: info@kinderopvang.nl
www.kinderopvang.nl

 

Oudercommissie

Voorzitter: Sander Welsch
Telefoonnummer: 0619342524
Emailadres: sanderwelsch@hotmail.com

 

Leden:

 • Bart Sanders
 • Maureen Otter
 • Vacant (vertegenwoordigt Flexikids en De Albatros)

 

Wij zoeken momenteel weer enkele ouders die lid willen worden van onze gezellige en actieve oudercommissie!!!

 

** Flexikids behoudt zich het recht om zonder voorafgaande aankondiging de omschreven informatie op de website te wijzigen of anders ten uitvoer te brengen.