MENU

TSO (overblijf)

 

KDV/BSO Flexikids verzorgt naast de BSO óók de TSO (overblijf) op OBS de Albatros. 

De TSO wordt gecoördineerd door een pedagogisch medewerkster van Flexikids. Deze coördinator TSO is dagelijks aanwezig en stuurt het team van overblijfouders aan. Deze overblijfouders hebben allen een cursus overblijfmedewerk(st)er gevolgd en elke overblijfouder beschikt over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Jaarlijks  volgt het team een verdiepingscursus. 

Regelmatig vinden er overlegmomenten plaats tussen de coördinator TSO en de overblijfouders en tussen de directie van Flexikids en de coördinator. Daarnaast wordt de TSO regelmatig geëvalueerd op directieniveau. 

Op deze wijze hopen wij dat het overblijven op school voor een ieder die verbonden is aan school een prettige en vertrouwde aangelegenheid zal zijn.

Flexikids streeft naar het realiseren van een ontspannen overblijfmoment met voldoende mogelijkheid voor alle kinderen om rustig te kunnen lunchen en daarnaast ook nog even te ontspannen voordat de les weer gaat beginnen. 

De wijze waarop wij dit doen bespreken wij regelmatig met de schooldirectie, onze coördinator TSO en het team van overblijfouders.

BSO

Flexikids is een professionele organisatie die zich inzet voor een zo goed en veilig mogelijk verloop van de opvang. Wij willen dan ook graag dat álle ouders die gebruik willen maken van onze vaste of flexibele TSO zich inschrijven middels het inschrijfformulier op onze website, omdat;

  • Wij graag willen weten hoeveel  kinderen van de opvang gebruik gaan maken zodat het juiste aantal overblijfmedewerkers ingezet kan worden. 

  • Wij willen weten of er bepaalde bijzonderheden zijn waar de overblijfmedewerkers rekening mee moeten houden. Denk bijv. aan ziekte, medicijngebruik , voedselallergie etc. etc.

  • Wij willen weten met wie wij in geval van nood contact kunnen opnemen en wie uw huisarts is.

  • U op het formulier kunt aangeven akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en, indien van toepassing, automatische incasso.

Wilt u van onze opvang gebruik maken dan kunt u zich via onze website in te schrijven. Bij het inschrijfformulier vindt u onze Algemene voorwaarden. Bij het digitaal ondertekenen van het formulier gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Mogelijkheden en bijbehorende tarieven TSO

(U kunt op het inschrijfformulier aangeven op welke wijze u gebruik wilt maken van de TSO); 

Vaste opvang

U weet op welke dag(en) u opvang nodig heeft. Deze dag(en) is/zijn wekelijks hetzelfde. Overblijven kost € 2,00 per keer. U heeft géén strippenkaart nodig, want u betaalt uitsluitend per factuur. De kosten worden berekend over 38 schoolweken en dit bedrag verdelen wij over 12 facturen per jaar. Middels automatische incasso incasseren wij maandelijks een vast bedrag van uw rekening. U betaalt telkens een maand vóóraf. 

Flexibele opvang

Komt uw kind geregeld naar de opvang maar niet op vaste dagen of wisselt het aantal opvangdagen per week, dan kunt u op elke ochtend (behalve de woensdag) bij de administratief medewerkster van school, Miranda Schipperijn, een strippenkaart kopen. Overblijven kost € 2,50 per keer. U kunt kiezen voor een kaart met 10 strippen (€ 25,00) of met  20 strippen (€ 50,00). Is uw kaart bijna vol dan krijgt uw kind een briefje mee waarop staat dat u een nieuwe kaart moet kopen. U kunt de opvangdagen van uw kind noteren op de daarvoor bestemde intekenlijsten in de aula.

Incidentele opvang

Wilt u alleen heel af en toe gebruik maken van de opvang, dan hoeft u zich niet in te schrijven. Voor deze incidentele opvang betaalt u vooraf of uiterlijk op de opvangdag  € 3,50 contant bij de administratief medewerkster Miranda Schipperijn. U moet uw kind wel noteren op de daarvoor bestemde intekenlijst in de aula

Voor onze klanten van BSO Flexikids Albatros is de TSO gratis op de vaste contractdagen!! (Dit geldt niet voor alleen VSO afname). Voor onze overblijfouders is de TSO gratis op de dagen waarop u bent ingeroosterd!! 

Zowel onze bestaande klanten als overblijfouders dienen hun kind(eren) wél voor de TSO aan te melden via het inschrijfformulier. Wij verwerken vervolgens voor u automatisch de gratis opvangdagen.

 

Flexikids heeft met de directeur de afspraak gemaakt dat de school overblijfouders werft. Momenteel hebben wij voldoende overblijfouders maar wij zijn regelmatig op zoek naar méér (reserve) ouders. Ouders die interesse hebben om overblijfouder te worden kunnen zich aanmelden bij de administratief medewerkster van school, Miranda Schipperijn.

De overblijfouder werkt o.b.v. een vrijwilligersvergoeding. Deze wordt door school aan u betaald. Hiernaast worden uiteraard eventuele cursuskosten en de VOG vergoed.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Flexikids en TSO? Stuur dan een mailtje naar info@flexikids.nl, wij beantwoorden uw vragen graag.

BSO